Freedom of expression

[:en] 

osf british usus

Program is supported by the Open Society Institute, British Embassy Podgorica and U.S. Embassy Podgorica

1. HRA AND FREEDOM OF EXPRESSION

HRA activities

2. PROJECTS

SUPPORT FOR UNDERSTANDING JOURNALISTIC ETHICS AND FREEDOM OF EXPRESSION

USA_embassy_Podgorica

Project “Support for understanding journalistic ethics and freedom of expression”
funded by the U.S. Embassy Podgorica

 

CONTINUATION OF DEBATE ON APPLICATION OF CODE OF ETHICS

Project “Continuation of Debate on Application of Code of Ethics” funded by the British Embassy Podgorica

 

 

TRAINING FOR JOURNALISTS IN THE FIELD OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS AND PROFESSIONAL ETHICS

Project “Training for journalists in the field of human rights and freedoms and professional ethics” funded by the British Embassy Podgorica

 


MONITORING OF JOURNALISTIC SELF-REGULATORY BODIES IN MONTENEGRO

Project “Monitoring of journalistic self-regulatory bodies in Montenegro” funded by the British Embassy Podgorica

 

 

3.  HRA BULLETINS – FREEDOM OF EXPRESSION

 

4. INVESTIGATION OF ATTACKS ON JOURNALISTS

Prosecution of attacks on journalists in Montenegro

 

5.  PUBLICATIONS

Collection of presentations and discussions from the regional roundtable Proposed reform of liability for defamation and insult

Proposed reform of liability for violation of honor and reputation

Obuka novinara iz domena ljudskih prava i sloboda i profesionalne etike

First report: “Monitoring of Journalistic Self-Regulatory Bodies in Montenegro”

Second report “Monitoring of Journalistic Self-Regulatory Bodies in Montenegro”

Third report “Monitoring of Journalistic Self-Regulatory Bodies in Montenegro”

Fourth report “Monitoring of Journalistic Self-Regulatory Bodies in Montenegro”

 

6. PRESS RELEASES

7. COURT PROCEEDINGS FOR DEFAMATION AGAINST MEDIA AND NGOs (JUDGMENTS AND HRA COMMENTARIES)

 

8.  JUDGEMENTS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS RELATING TO FREEDOM OF EXPRESSION

 

THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS

FREEDOM OF EXPRESSION – GUIDANCE FOR IMPLEMENTATION OF ARTICLE 10 OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS[:me] 

osf british usus

Izvođenje ovog programa omogućili su Institut za otvoreno društvo, Britanska ambasada u Podgorici i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici /

1. HRA I SLOBODA IZRAŽAVANJA

Aktivnosti HRA

Mišljenje o načelnom stavu Vrhovnog suda

 

2. PROJEKTI 

PODRŠKA RAZUMIJEVANJU NOVINARSKE ETIKE I SLOBODE IZRAŽAVANJA 

USA_embassy_Podgorica

 

Projekat “Podrška razumijevanju novinarske etike i slobode izražavanja”
projekat podržava Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici


 

NASTAVAK DEBATE O PRIMJENI KODEKSA NOVINARA (CRNE GORE ) 

 

Projekat “Nastavak debate o primjeni Kodeksa novinara (Crne Gore )” finansira Britanska ambasada u Podgorici

 

 

 

OBUKA NOVINARA IZ DOMENA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA I PROFESIONALNE ETIKE

 

Projekat “Obuka novinara iz domena ljudskih prava i sloboda i profesionalne etike” finanasira Britanska ambasada u Podgorici

 

 


MONITORING NOVINARSKIH SAMOREGULATORNIH TIJELA U CRNOJ GORI 

 

Projekat “Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori” finansira Britanska ambasada u Podgorici

 

 

 

3. HRA BILTENI – SLOBODA IZRAŽAVANJA 

 

4. ISTRAGE NAPADA NA NOVINARE

– HRA: Izvještaj o procesuiranju napada na novinare
Vlada CG: Izvještaj o istragama i nasilju protiv novinara

 

5. PUBLIKACIJE

Zbornik izlaganja i diskusije sa regionalnog skupa Predlog reforme odgovornosti za klevetu i uvredu

Predlog reforme odgovornosti za povredu časti i ugleda

Obuka novinara iz domena ljudskih prava i sloboda i profesionalne etike

Prvi izvještaj “Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori”

Drugi izvještaj “Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori”

Treći izvještaj “Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori”

Četvrti izvještaj “Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori”

 

6. SAOPŠTENJA ZA JAVNOST

  7. SUDSKI POSTUPCI PROTIV MEDIJA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA (PRESUDE I KOMENTARI)

   

  8. PREVEDENE PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA KOJE SE ODNOSE NA SLOBODU IZRAŽAVANJA

   

  EVROPSKA KONVENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA

  SLOBODA IZRAŽAVANJA – VODIČ ZA PRIMJENU ČLANA 10 EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA [:]