AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA PREDSJEDNIKU CRNE GORE I PREDSJEDNIKU VLADE DOSTAVILA PREDLOGE ZA IZMJENU ODREDBI TEMELJNOG UGOVORA CRNE GORE SA SRPSKOM PRAVOSLAVNOM CRKVOM

REAGOVANJE HRA I CŽP POVODOM NAPADA NA LGBTIQ DROP IN CENTAR
24/07/2022
Danijel Kalezić, Foto: PR Centar
HITNO PROCESUIRATI PRIJETNJE SMRĆU AKTIVISTI ZA LJUDSKA PRAVA
27/07/2022

AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA PREDSJEDNIKU CRNE GORE I PREDSJEDNIKU VLADE DOSTAVILA PREDLOGE ZA IZMJENU ODREDBI TEMELJNOG UGOVORA CRNE GORE SA SRPSKOM PRAVOSLAVNOM CRKVOM

U namjeri da doprinese zaključivanju ugovora Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), koji bi bio usklađen sa pravnim poretkom Crne Gore, Akcija za ljudska prava (HRA) je danas dostavila Predsjedniku države i Predsjedniku Vlade konkretne predloge za izmjenu teksta ugovora koji je Vlada usvojila 8. jula 2022. godine.

U cilju pripreme za učešće izvršne direktorice HRA Tee Gorjanc Prelević u radnoj grupi pravnih stručnjaka, koja je bila najavljena prošle nedjelje, HRA je izradila ove predloge uz učešće pravnih savjetnika: Tatjane Gogić, advokata Veselina Radulovića i prof. dr Vesne Rakić Vodinelić.

Naši predlozi predstavljaju argumentovani pravni savjet kako da se ugovor uskladi sa pravnim poretkom Crne Gore, i ni u kom smislu nisu politički motivisani.

Vlada je dužna da zaključuje ugovore usklađene s pravnim poretkom, koji ne dovode u zabludu ni SPC, ni građane u čije ime se ugovor zaključuje.

Odredbe ugovora koje bi odstupile od važećeg pravnog okvira bile bi ništave, i kao takve ne bi koristile ni državi ni SPC.

Smatramo da je u cilju zaštite ljudskih prava neophodno izmijeniti odredbe kojima se:

  • SPC garantuju javnopravna ovlašćenja;
  • obećava da se bezbjednosne mjere u objektima i drugim prostorima u vlasništvu SPC neće primjenjivati bez saglasnosti crkvenih vlasti;
  • ograničava pravo na obraćanje sudu u postupku donošenja odluka disciplinske prirode;
  • vjersko obrazovanje predviđa na drugačiji način od zakona.

Pored toga, nema razloga da se ne poprave i ostali pravno-tehnički propusti i ponavljanje ili parafraziranje prava i obaveza već uređenih zakonima Crne Gore.

Prilikom izrade ovog predloga imali smo u vidu i sporazume Crne Gore sa drugim vjerskim zajednicama kao i sporazume SPC sa drugim državama u regionu.