SVJETSKI DAN SOCIJALNE PRAVDE U CRNOJ GORI

USTAVNI SUD DA PRIMIJENI MEĐUNARODNE STANDARDE LJUDSKIH PRAVA I PREKINE DISKRIMINACIJU SUDIJA I DRŽAVNIH TUŽILACA
18/02/2022
IZBOR PREDSJEDNIKA UPRAVNOG SUDA: ČLAN SUDSKOG SAVJETA KANDIDAT PROTIVNO ZAKONU, INTERVJUI BEZ PRISUSTVA JAVNOSTI
24/02/2022

SVJETSKI DAN SOCIJALNE PRAVDE U CRNOJ GORI

Danas se obilježava Svjetski dan socijalne pravde, koji je Generalna skupština Ujedinjenih Nacija (UN) ustanovila 2007. godine da bi ujedinila napore država u suzbijanju siromaštva, postizanju pune zaposlenosti i stvaranju svijeta u kome bi svi imali jednake šanse. Socijalna pravda, koja podrazumijeva da svi imaju uslove da žive dostojanstveno, temelj je mira i razvoja. Od svake države se očekuje da svoje blagostanje gradi na temeljima pravičnosti, solidarnosti i međusobnoj odgovornosti, uz stalno unaprijeđenje ekonomskih i socijalnih ljudskih prava.

Akcija za ljudska prava (HRA) skreće pažnju javnosti na težak socijalni položaj najugroženijih kategorija stanovništva u Crnoj Gori i ponovo poziva na povećanje iznosa socijalnih (materijalnih) davanja tako da mogu da zadovolje osnovne potrebe korisnika. UN Komitet za ekonomska, kulturna i socijalna prava je još u decembru 2014. godine preporučio Crnoj Gori da poveća iznose socijalnih davanja i tako obezbijedi odgovarajući životni standard socijalno ugroženim osobama i porodicama, posebno nezaposlenima, starijima i osobama s invaliditetom, kao i da uspostavi sistem za prikupljanje statističkih podataka o primjeni ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava. Međutim, iznos materijalnog obezbjeđenja porodice (MOP) se od 2014. godine do danas nije mijenjao, a navedeni sistem nije uspostavljen.

Pozdravljamo povećanje minimalne zarade i uvođenje dječjeg dodatka (do navršene šeste godine za svu djecu u iznosu od 30 eura, a za djecu u stanju materijalnih i drugih potreba do 18. godine u iznosu od 44 do 60 eura), ali apelujemo da se uveća i iznos MOP-a kako bi ranjive kategorije društva mogle da zadovolje svoje osnovne egzistencijalne potrebe, koje trenutnim iznosima ne mogu ni približno da zadovolje.

Nažalost, ne postoje precizni podaci o broju siromašnih i onih koji ne mogu da zadovolje ni osnovne egzistencijalne potrebe, kao ni podaci o broju beskućnika ili osoba koje nemaju adekvatno stanovanje niti pristup osnovnoj infrastrukturi i servisima kao što su voda, grijanje, sanitarije i struja, kao ni o broju onih koji žive u prenatrpanim i strukturno nebezbjednim stanovima. Takođe, država do danas nije usvojila Strategiju za borbu protiv siromaštva, niti je njeno sačinjavanje planirano, sudeći prema Programu rada vlade za 2022. godinu.

HRA apeluje na vlasti da socijalnu pravdu, kao jednu od ustavnih vrijednosti, omoguće svim građanima i građankama Crne Gore i spriječe teške posljedice za one ugrožene siromaštvom.