Dugogodišnja saradnica Akcije za ljudska prava, Mirjana Radović, izabrana za zamjenicu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore

Priručnik “Zabrana mučenja i drugih oblika zlostavljanja”
08/12/2021
MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA U CRNOJ GORI
09/12/2021

Dugogodišnja saradnica Akcije za ljudska prava, Mirjana Radović, izabrana za zamjenicu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore

S velikim zadovoljstvom i ponosom pozdravljamo izbor dugogodišnje saradnice Akcije za ljudska prava, Mirjanu Radović, za zamjenicu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore u oblasti zaštite od zlostavljanja, bezbjednosti i Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM). Njen izbor će sigurno doprinijeti još efikasnijem i posvećenijem radu te institucije u oblasti zaštite od zlostavljanja, u kojoj se ona godinama posvećeno usavršavala.

Mirjana je u Akciji za ljudska prava radila od 2010. do 2017. godine, a prethodne četiri godine je obavljala funkciju savjetnice Ombudsmana za zaštitu od zlostavljanja, bezbjednost i NPM.

Skupština je Mirjanu Radović izabrala na predlog Ombudsmana jednoglasno, sa 77 glasova za, bez glasova protiv, i bez uzdržanih, što govori u prilog tome da je moguće da se i pozicija i opozicija u našoj državi dogovore oko izbora kadrova koji su stručni i nezavisni.