Priručnik “Zabrana mučenja i drugih oblika zlostavljanja”

Priručnik “Zabrana mučenja i drugih oblika zlostavljanja”
08/12/2021
Dugogodišnja saradnica Akcije za ljudska prava, Mirjana Radović, izabrana za zamjenicu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore
09/12/2021

Priručnik “Zabrana mučenja i drugih oblika zlostavljanja”

Akcija za ljudska prava (HRA) objavljuje priručnik “Zabrana mučenja i drugih oblika zlostavljanja” koji služi za sticanje znanja o pravu na zaštitu ljudskog integriteta u vidu apsolutne zabrane mučenja i drugog zlostavljanja. Namijenjen je prvenstveno mladim pravnicima i novinarima, kao i ostalima koje zanima ova tema.

Priručnik sadrži osnovne pojmove, nacionalni pravni okvir i međunarodne standarde kojima se zabranjuju mučenje i drugi oblici zlostavljanja i državi nameće obaveza da djelotvorno istražuje prijave takvih krivičnih djela. U njemu su istaknuti najvažniji primjeri iz prakse Evropskog suda za ljudska prava i Komiteta protiv mučenja, od kojih se neki neposredno odnose na Crnu Goru.

Autor priručnika je mr Nikola Kovačević, saradnik u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, stručnjak za ljudska prava, nedavno izabran za člana Komiteta za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) u okviru Savjeta Evrope. Gospodin Kovačević je dobitnik i nagrade “Nansen” UNHCR-a za pomoć izbjeglicama za Evropu u 2021. godini, zahvaljujući njegovom izuzetno posvećenom stručnom radu na pravnoj zaštiti izbjeglica u Republici Srbiji.

Priručnik je pripremljen u okviru projekta “Suzbijanje nekažnjivosti mučenja i drugih oblika zlostavljanja u Crnoj Gori” koji HRA sprovodi uz podršku Vlade Savezne Republike Njemačke. Urednica je Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica Akcije za ljudska prava.