POZDRAVLJAMO PRIVREMENU OBUSTAVU ISELJENJA PORODICE AJKUNIĆ

Crna Gora i Međunarodni dan borbe protiv siromaštva
17/10/2021
PO ŽALBI BRASLAVA BOROZANA USTAVNI SUD UTVRDIO KRŠENJE ZABRANE MUČENJA ZBOG NEEFIKASNOG POSTUPANJA DRŽAVNOG TUŽIOCA U PODGORICI
27/10/2021

POZDRAVLJAMO PRIVREMENU OBUSTAVU ISELJENJA PORODICE AJKUNIĆ

Akcija za ljudska prava (HRA) pozdravlja odluku Komunalne inspekcije Glavnog grada da odloži izvršenje prethodno izdatog rješenja kojim je Podgoričaninu Smailu Ajkuniću naređeno da sruši baraku u kojoj živi sa suprugom i dvoje male djece.

Time je prihvaćen predlog za odlaganje izvršenja, koji je za Ajkuniće Komunalnoj inspekciji podnijela HRA, i spriječeno je da se ova porodica nađe na ulici sa djecom od tri godine i 17 mjeseci.

Međutim, uslovi u njihovoj baraci i dalje nisu adekvatni za život, a porodica nema nikakvih prihoda, pa smo danas apelovali na nadležne gradske vlasti da im i dalje pomognu.

Pored toga, apelovali smo na gradonačelnika Podgorice Ivana Vukovića i direktorku Centra za socijalni rad Mariju Popović da se u Glavnom gradu, koji više nema sklonište za beskućnike, u susret zimi uspostavi bar protokol za njihovo zbrinjavanje na drugi način.

U slučaju Ajkunića, Komunalna inspektorka Nada Bojović je našla da su razlozi za odlaganje rješenja opravdani “jer bi po ocjeni Komunalnog inspektora izvršenjem rješenja nastupila nepopravljiva šteta stranci, a odlaganje se ne protivi javnom interesu i priroda odnosa to dozvoljava”.

HRA je u dopisima Glavnom gradu, kao i zahtjevom uz tužbu Upravnom sudu, zatražila odlaganje zahtijevajući od lokalne samouprave da Ajkunićima obezbijedi alternativni smještaj, jer bi oni u slučaju rušenja bespravno podignute barake ostali na ulici.

Istakli smo da na osnovu člana 11 Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, čija je Crna Gora ugovornica, država prinudnim iseljenjem ne smije stvarati beskućnike i ugrožavati prava na život i zdravlje.

Podsjetili smo da je u sličnom slučaju protiv Srbije, koji su podnijele naše kolege iz NVO A11, Evropski sud za ljudska prava donio privremenu mjeru kojom je Srbiji naložio da obustavi prinudno iseljenje.

Ajkuniću je početkom februara 2021. godine izgorjela baraka na Koniku. Od marta do kraja avgusta porodica je živjela u privatnom smještaju koji je morala da napusti jer svega 100€ koje prima od Sekretarijata za socijalno staranje nije bilo dovoljno da pokrije troškove stanarine, vode, struje, a naročito ne da se četvoročlana porodica prehrani. Ajkunić je zatim izgradio malu baraku (od 15m2) na državnom zemljištu u predgrađu Podgorice da bi porodicu sklonio sa ulice.

Komunalna inspektorka Komunalne inspekcije Glavnog grada, Nada Bojović, 9. septembra je izdala rješenje kojim je Ajkunićima naređeno da u roku od 24h uklone baraku. HRA je u ime ove porodice podnijela žalbu Glavnom administratoru Glavnog grada.

Iako su Centar za socijalni rad i gradski sekretarijat za socijalno staranje bili upoznati sa situacijom Ajkunića, Glavni administrator Glavnog grada, Vuksan Vuksanović je 29. septembra ipak odbio žalbu HRA kao neosnovanu čime se porodica Ajkunić dovela u rizik od neotklonjivih posljedica.

HRA je zatim u ime Ajkunića zatražila odlaganje izvršenja Komunalnoj inspekciji kao i tužbu Upravnom sudu sa zahtjevom za obustavu izvršenja rušenja da bismo spriječili da se Ajkunići s malom djecom nađu na ulici.

Komunalna inspektorka, Nada Bojović, je usvojila naš zahtjev za obustavu izvršenja rušenja do konačne i pravosnažne odluke Upravnog suda Crne Gore.