IZBOR ANE VUKOVIĆ ZA PREDSJEDNICU VRHOVNOG SUDA BIO BI ISTORIJSKA ŠANSA ZA NEZAVISNOST SUDSTVA I NADOKNADU IZGUBLJENOG VREMENA NA PUTU U EU

11 NVO: USVAJANJE REZOLUCIJE O SREBRENICI I SMJENA MINISTRA LEPOSAVIĆA VELIKI ISKORAK ZA CRNU GORU I REGION
18/06/2021
UOČI SJUTRAŠNJIH RAZGOVORA SUDIJA VRHOVNOG SUDA SA KANDIDATKINJAMA I KANDIDATIMA ZA MJESTO PREDSJEDNIKA/CE VRHOVNOG SUDA
22/06/2021

IZBOR ANE VUKOVIĆ ZA PREDSJEDNICU VRHOVNOG SUDA BIO BI ISTORIJSKA ŠANSA ZA NEZAVISNOST SUDSTVA I NADOKNADU IZGUBLJENOG VREMENA NA PUTU U EU

Foto: EALF

Evropska asocijacija za pravo i finansije (EALF), ADAMAS, ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje, Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za ženska prava (CŽP), Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), Komitet mladih pravnika UPCG, Prima, Sigurna ženska kuća, Spektra i Alijansa omladinskih radnika pozdravljaju kandidaturu sutkinje Višeg suda u Podgorici, Ane Vuković, za predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore i smatraju da bi njen izbor omogućio Crnoj Gori da dobije predsjednicu Vrhovnog suda najvišeg renomea i izuzetnih stručnih i moralnih kvaliteta, koja ispunjava sve uslove i ima sve osobine da bude na čelu najvišeg suda u Crnoj Gori i sprovede neophodne reforme.

Sutkinja Vuković zadovoljava kako kriterijume koje domaći zakon propisuje za predsjednicu Vrhovnog suda, tako i međunarodne standarde onoga što bi osoba na toj funkciji trebalo da predstavlja u vidu dokazane nepristrasnosti i izrazite stručnosti. Nepristrasnost i posvećenost vladavini prava, sutkinja Vuković je pokazala u svojoj sudijskoj praksi, u kojoj je među prvima primjenjivala međunarodne standarde ljudskih prava, kao i spremnošću da javno kritikuje neadekvatno djelovanje državnih organa i predstavnika vlasti.

Posebno vrijedna pomena je istraga koju je sutkinja Vuković vodila u slučaju Moldavke S.Č, oštećene u slučaju trgovine ljudima i posredovanja u vršenju prostitucije u Crnoj Gori, koja je, prema procjeni eksperata, vođena “pod izuzetno teškim uslovima, kako praktične, tako i pravne prirode”, a koju je pozitivno ocijenila ekspertska misija Savjeta Evrope i OEBS, u izvještaju objavljenom 23. septembra 2003. godine. Uslijedila je i njena hrabra i odgovorna javna izjava kojom je izrazila neslaganje s odlukom tužioca da odbije da podigne optužnicu u pomenutom slučaju. Ovakav postupak tužioca su kasnije kritikovali i eksperti Savjeta Evrope i OEBS. Takođe, sutkinja Vuković je 2017. godine u obrazloženju presude u slučaju ,,Ramada“, kojom je osuđen tadašnji di­rek­tor Direkcije za že­lje­zni­cu Ne­boj­ša Ob­ra­do­vić zbog zlo­u­po­tre­be službe­nog po­lo­ža­ja, utvrdila da su tadašnji predsjednik Skupštine Crne Gore i predsjednik Socijaldemokrata Crne Gore (SD) Ivan Brajović i drugi članovi SD bili upoznati s organizacijom spornih skupova u hotelu “Ramada” i da su svjedočili ,,pristra­sno i sra­ču­na­to na po­ma­ga­nje okri­vlje­nom”, čime je tužilaštvu ukazala kako je trebalo da se do kraja založe za utvrđivanje odgovornosti za kršenje zakona u tom slučaju.

Njena presuda u slučaju trgovine ljudima iz 2019. godine, bila je prva osuđujuća presuda za to krivično djelo posle perioda od pet godina, kojom su okrivljenima izrečene visoke zatvorske kazne od 17 i 14 godina. Ova presuda se pominje u izvještaju Stejt Departmenta o trgovini ljudima u Crnoj Gori za 2020. godinu kao pokazatelj napretka Crne Gore.

Studenti prava i mladi pravnici, koji su pratili njena suđenja, dijele utisak da se radi o sutkinji koja postupa autoritativno, zakonito i pravično, i koja na najbolji način predstavlja sve što je uloga suda, a što bi u praksi trebalo da bude rasprostranjeno u svim sudnicama širom Crne Gore. Generacije mladih pravnika često porede sutkinju Vuković sa čuvenom sutkinjom američkog Vrhovnog suda Rut Bejder Ginsburg, koja je bila neumorna i odlučna borkinja za pravdu i koja je ostavila impresivno pravno naslijeđe.

Ukupnošću svog sudijskog rada i nezavisna od svake vlasti, sutkinja Vuković je pokazala da je dostojna funkcije predsjednice Vrhovnog suda i da bi, na dobrobit svih građana, mogla da sprovede neophodne reforme u sudstvu. Podsjećamo da je Evropska komisija u najnovijem izvještaju o Crnoj Gori objavila da ukupni napredak Crne Gore u pristupnim pregovorima zavisi od jačanja nezavisnosti i profesionalizma u sudstvu, njegove odgovornosti, efikasnosti, kao i povjerenja u sudsku statistiku, pa je izbor odgovorne osobe na čelu Vrhovnog suda Crne Gore, koja je po funkciji i u sastavu Sudskog savjeta, od ogromne važnosti za pravosuđe i društvo u cjelini.