29/03/2021

SMCG I HRA: ISTRAŽITI NAPAD NA ESADA KOČANA

Sindikat medija Crne Gore (SMCG) i Akcija za ljudska prava (HRA) oštro osuđuju napad na glavnog i odgovornog urednika nedjeljnika „Monitor” Esada Kočana i pozivaju nadležne […]
29/03/2021

Portal Vijesti: Gorjanc Prelević: Leposavić ne može da vodi ka EU

HRA izvršna direktorica, Tea Gorjanc Prelević, o izjavi ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava, Vladimira Leposavića, da genocid u Srebrenici nije nedvosmisleno utvrđen presudama međunarodnih sudova […]
24/03/2021

MEĐUNARODNI DAN PRAVA NA ISTINU O TEŠKIM KRŠENJIMA LJUDSKIH PRAVA I DOSTOJANSTVA ŽRTAVA: OBEZBIJEDITI PRAVIČNE REPARACIJE ZA SVE ŽRTVE

Danas je međunarodni dan prava na istinu o teškim kršenjima ljudskih prava i dostojanstva žrtava. Ovaj komemorativni dan je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 21. decembra […]
23/03/2021

Presuda suda u Strazburu u slučaju državnog tužioca koji je disciplinski kažnjen zbog javne kritike

U slučaju državnog tužioca, kasnije izabranog za sudiju, koji je disciplinski kažnjen premještajem u drugi grad zbog izjava koje je dao u svojstvu predsjednika udruženja sudija […]
22/03/2021

Finansijski izvještaj za 2020. / Financial report for 2020

Bilans stanja i bilans uspjeha / Profit and Loss Statement Statistički aneks/Statistical Annex
21/03/2021

REAGOVANJE HRA POVODOM NAPADA NA NOVINARA SEADA SADIKOVIĆA

Akcija za ljudska prava (HRA) izražava snažan protest i veliku zabrinutost zbog sinoćnjeg prvo verbalnog, a onda i fizičkog napada na novinara Vijesti Seada Sadikovića. Podsjećamo […]
19/03/2021

Centar za ženska prava: KADA ŽENE VODE PROCESE – VIDIMO POZITIVNE REZULTATE

Centar za ženska prava je u četvrtak, 18. marta, uz podršku Britanske ambasade Podgoricai Fondacije Kvinna till Kvinna, organizovao Online panel diskusiju „Žensko liderstvo – prilika […]
12/03/2021

ODLUKA SUDA U STRAZBURU U PREDMETU KNEŽEVIĆ PROTIV CRNE GORE

Evropski sud za ljudska prava je 11. marta objavio odluku u predmetu Knežević protiv Crne Gore (predstavka br. 54228/18), kojom je odbacio predstavku poslanika Demokratskog fronta […]
11/03/2021

ZLATARSKA ULICA – EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA UTVRDIO DA JE CRNA GORA PREKRŠILA ČLAN 3 EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA

Evropski sud za ljudska prava je danas donio presudu u predmetu Baranin i Vukčević protiv Crne Gore (predstavka br. 24655/18 i 24656/18), kojom je jednoglasno utvrdio […]
04/03/2021

HRA OSUĐUJE NAPAD NA ČLANA FORUMA LGBT PROGRES

Akcija za ljudska prava izražava veliko ogorčenje i žaljenje zbog užasavajućeg zločina koji je sinoć izvršen u Podgorici prema transrodnoj osobi i članu LGBT Foruma Progres. […]
02/03/2021

PREDLOZI AKCIJE ZA LJUDSKA PRAVA VLADI CRNE GORE

Akcija za ljudska prava (Human Rights Action – HRA) je uputila juče, 1. marta, 17 predloga Vladi Crne Gore u vezi programa rada Vlade za 2021. godinu, […]
01/03/2021

PRESUDA SUDA U STRAZBURU POVODOM PROVJERE SVIH SUDIJA I DRŽAVNIH TUŽILACA U ALBANIJI

Presuda: Xhoxhaj protiv Albanije (15227/19) Izvor: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-208053%22]} Datum: 9. februar 2021. Presuda se tiče specifičnog sistema provjere svih sudija i državnih tužilaca u Albaniji, koji u […]