O PRIJAVAMA POLICIJSKE TORTURE U ISTRAZI „BOMBAŠKIH NAPADA“ OBAVIJEŠTEN SPECIJALNI IZVJESTILAC ZA TORTURU UJEDINJENIH NACIJA

Saopštenje koalicije “Zajedno za LGBT prava” povodom prijetnji advokata Markovića
28/07/2020
ZAŠTITA SLOBODE IZRAŽAVANJA: PROTEST ZBOG KRIMINALIZACIJE UVREDE
05/08/2020

O PRIJAVAMA POLICIJSKE TORTURE U ISTRAZI „BOMBAŠKIH NAPADA“ OBAVIJEŠTEN SPECIJALNI IZVJESTILAC ZA TORTURU UJEDINJENIH NACIJA

Akcija za ljudska prava (HRA) je u saradnji sa Autonomnim građanskim pokretom (AGP) obavijestila Specijalnog izvjestioca Ujedinjenih nacija za torturu, Nilsa Melcera, o prijavama torture od strane kriminalističke policije u CB Podgorica nad Jovanom Grujičićem, okrivljenim za „bombaške napade“ na lokal “Grand” i kuću Duška Golubovića, i M. B, koji se u tom slučaju tretira kao svjedok. Specijalnog izvjestioca smo obavijestili i o činjenici da ni posle dva mjeseca od podnijetih prijava nemamo nikakvih saznanja o rezultatima istrage. Ukazali smo na propust kod vještačenja tjelesnih povreda Jovana Grujičića, kao i na činjenicu da advokat M.B. već tri nedjelje ne može da izvrši uvid u spise predmeta jer je navodno nadležna državna tužiteljka na odmoru. Ukazano je i na prijavu torture Benjamina Mugoše, koji je u istoj istrazi tretiran kao osumnjičeni, a koji će se Specijalnom izvjestiocu obratiti preko svog advokata.

Specijalni izvjestilac UN je potvrdio da je prijavu primio. On može da odluči da vladi i/ili drugim nadležnim državnim organima uputi pismo, sa zahtjevom da se izjasne na određene okolnosti u vezi tih prijava. Država onda ima rok od 60 dana da odgovori na pismo. Specijalni izvjestilac može da pošalje i hitnu komunikaciju Vladi, ako smatra da bi neku situaciju trebalo riješiti u što kraćem roku.

HRA i AGP su odlučni u namjeri da prate sprovođenje istraga po prijavljenim slučajevima policijske torture u slučaju istrage „bombaških napada“ i da o uočenim propustima u tim istragama obavještavaju nadležne kako u zemlji tako i u inostranstvu. Podsjećamo da je kod istraživanja policijske torture vrijeme vrlo važno, da radnje moraju da se preduzimaju hitno, nepristrasno i temeljno, a strahujemo da se to ne čini.

Ove posljednje prijave torture su i posljednja prilika da država dokaže da je odgovorno doživjela upozorenja Evropskog komiteta za sprječavanje torture (CPT) Crnoj Gori iz 2017. godine da je zlostavljanje prihvaćena praksa među kriminalističkim inspektorima u Upravi policije. Tome se konačno mora stati na put u cilju vladavine prava i zaštite ljudskih prava u državi koja pretenduje na članstvo u Evropskoj uniji.