25 godina nakon genocida u Srebrenici žrtve još uvijek čekaju pravdu

Ministar pravde da objavi informacije o ekstradiciji Zorana Vukovića
09/07/2020
VIDEO klip „Pravo na slobodu izražavanja“
13/07/2020

25 godina nakon genocida u Srebrenici žrtve još uvijek čekaju pravdu

(Foto: Michael Büker)

Povodom 25 godina od genocida u Srebrenici, Akcija za ljudska prava (HRA) želi da podsjeti javnost na ovaj masovni zločin i ukaže da suočavanje sa tim mora postati dio državnih politika i Crne Gore i Srbije kao i oba entiteta Bosne i Hercegovine. Jedino će se čuvanjem od zaborava obezbijediti ostvarivanje pravde za žrtve, kao i bolja budućnost u kojoj se slični zločini neće ponavljati. Podsjećamo da su Međunarodni krivični sud za bivšu jugoslaviju (ICTY), Međunarodni sud pravde i Apelaciono vijeće holandskog suda u svojim presudama utvrdili da je u Srebrenici 1995. godine izvršen genocid nad muslimanskim stanovništvom u Srebrenici u kome je stradalo preko 8,370 ljudi. Krivični postupci povodom genocida u Srebrenici vodili su se i pred sudovima u Bosni i Hercegovini, Njemačkoj, Austriji i Švajcarskoj.

HRA je u junu mjesecu, u saradnji sa agencijom De Facto sprovela istraživanje javnog mnjenja u Crnoj Gori na temu „Informisanost građana Crne Gore o ratovima na prostoru bivše SFRJ od 1991. do 1999. i procesuiranju ratnih zločina“. Iako će cijelokupno istraživanje tek biti objavljeno, ovom prilikom ističemo da se genocid u Srebrenici našao u vrhu asocijacija gradjana na pojam „ratni zločin“, odmah posle opšteg pojma „ubistvo“. Takođe, genocid u Srebrenici se našao na prvom mjestu po broju odgovora na pitanje „Koji događaj povezan sa ratnim zločinima na prostoru SFRJ od 1991. vam prvo pada na pamet?“. Svi koji su odgovorili na pitanje “Ko utvrđuje da li je neki zločin genocid?” tačno su odgovorili da su za to nadležni sudovi, tako da je gradjanima jasno da odluka o tome da li je genocida bilo ili ne, nije stvar političke interpretacije.

HRA se ove godine pridružila regionalnoj kampanji pod nazivom: SREBRENICA 25: ZAJEDNO PROTIV VIRUSA PORICANJA” povodom 25-e godišnjice srebreničkog genocida, koju vodi SENSE Centar za tranzicijsku pravdu iz Pule. U okviru kampanje, koja traje od 7.  do 11. jula, prikazuje se veliki broj dokumentovanog materijala koji oslikava strahote sa kojima su se žrtve ovog genocida suočavale. Prezentacija “Srebrenica: Genocid u osam činova” dostupna je na linku: http://srebrenica.sensecentar.org/bs/

Podsjećamo da je Skupština Crne Gore 2009. usvojila Deklaraciju o prihvatanju rezolucije Evropskog parlamenta (EP) o Srebrenici, kojom je osuđen taj zločin, i obavezala se na afirmaciju istine i doprinosa postizanju pravde, kao i razvoj kulture sjećanja kao mehanizma suočavanja sa ratnom prošlošću.