Portal Fosmedia: Prikrivanje zlostavljanja pacijenta u Dobroti nedopustivo i mora se kazniti

Kaznena politika u oblasti zabrane zlostavljanja u Crnoj Gori
26/06/2019
Ministarstvo finansija da organizuje javnu raspravu o Zakonu o javnim nabavkama
28/06/2019

Portal Fosmedia: Prikrivanje zlostavljanja pacijenta u Dobroti nedopustivo i mora se kazniti