HRA POVODOM NAPADA NA PORODICU IGORA TOMKIĆA

Nova presuda suda u Strazburu: Bigović protiv Crne Gore
19/03/2019
Finansijski izvještaj za 2017. / Financial report for 2017
02/04/2019

HRA POVODOM NAPADA NA PORODICU IGORA TOMKIĆA

HRA najoštrije osuđuje višestruke napade na porodicu Igora Tomkića iz Berana, koji su vjerovatno motivisani njegovom nacionalnom pripadnošću. Pozivamo Upravu policije i državno tužilaštvo da identifikuju lica koja su izvršila napade, da prilježno istraže pobude iz kojih su napadi izvršeni i obezbijede da se oni procesuiraju i odgovarajuće kazne u skladu sa zakonom.

Ne smiju se ponavljati iste greške koje je država učinila prema Rizu Alkoviću i njegovoj porodici, propustivši da djelotvorno istraži i kazni rasističke napade na njih u podgoričkom naselju Zagorič 2009. godine. Podsjećamo da je Evropski sud za ljudska prava u decembru 2017. godine utvrdio da je Crna Gora prekršila Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, jer Alkoviću nije zaštitila pravo na psihofizički integritet. Konkretno, Evropski sud je utvrdio da nije odgovarajuće istražena rasistička motivacija nasilja ispoljenog prema Alkoviću, koji je bio Rom i musliman, kao i da nadležna policija i državno tužilaštvo nisu obezbijedili adekvatnu istragu svih napada i prijetnji na njega i njegovu porodicu, kao što je, primjera radi, bio incident pucanja iz vatrenog oružja prema njegovoj terasi. Istraga u tom slučaju je ostala bez rezultata, slučaj je zastario, domaći sud je neshvatljivo rekao da nije nadležan da cijeni rad policije, a Evropski sud za ljudska prava zaključio da su propusti Crne Gore u primjeni krivičnopravnih mehanizama u tom slučaju bili do te mjere defektni da predstavljaju kršenje obaveza države na osnovu članova 8 i 14 Konvencije.  Alković je napustio Crnu Goru i živi sa porodicom u Belgiji.

Crna Gora ima dovoljan zakonski okvir za kažnjavanje ovakvih gnusnih društvenih pojava, počevši od Ustava koji zabranjuje izazivanje i podsticanje mržnje po bilo kom osnovu, preko Krivičnog zakonika koji propisuje adekvatna krivična djela i strožije kažnjavanje za zločine motivisane mržnjom. Ostaje da nadležni državni organi obezbijede da se oni adekvatno primjene u praksi, u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava.