ODGOVORNOST ZA KRŠENJE SUDIJSKE ETIKE U CRNOJ GORI, RAD KOMISIJE ZA ETIČKI KODEKS SUDIJA (2011-2016)