7/2/2017 DODATNI KOMENTARI NA NACRT IZMJENA KRIVIČNOG ZAKONIKA AKCIJE ZA LJUDSKA PRAVA: TORTURA DA SE KAŽNJAVA STROŽIJE, UBISTVO I TORTURA DA NE ZASTARIJEVAJU

4/2/2017 BOLJI DANI UZ PROJEKTE NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU
04/02/2017
7/2/2017 DODATNI KOMENTARI NA NACRT IZMJENA KRIVIČNOG ZAKONIKA AKCIJE ZA LJUDSKA PRAVA: TORTURA DA SE KAŽNJAVA STROŽIJE, UBISTVO I TORTURA DA NE ZASTARIJEVAJU
07/02/2017

7/2/2017 DODATNI KOMENTARI NA NACRT IZMJENA KRIVIČNOG ZAKONIKA AKCIJE ZA LJUDSKA PRAVA: TORTURA DA SE KAŽNJAVA STROŽIJE, UBISTVO I TORTURA DA NE ZASTARIJEVAJU

U cilju zaštite prava na život i zabrane torture, Akcija za ljudska prava (HRA) je predložila Ministarstvu pravde da se Krivičnim zakonikom Crne Gore (KZCG) propiše da krivično gonjenje i izvršenje kazni za ubistvo i torturu ne zastarijeva i da se propišu strožije kazne za sva krivična djela koja inkriminišu radnje s obilježjima torture.

Imajući u vidu zabrinjavajući trend povećanja broja ubistava u Crnoj Gori, od kojih je znatan broj još uvijek nerasvijetljen, kao i dosadašnju nekažnjivost policijske torture, koja ili uopšte nije kažnjena ili je kažnjena preblago, predloženim izmjenama KZCG država bi odgovorno djelovala u cilju sprječavanja ubistava i torture, odnosno zaštite temeljnih ljudskih prava u skladu s međunarodnim standardima.

Tako bi se prihvatile i preporuke Komiteta protiv torture, koji je 2014. godine Crnoj Gori predložio da upotpuni definiciju torture, propiše strožije kazne za torturu i obezbijedi da ona ne zastarijeva. Komitet je u decembru 2016. i pitao Vladu Crne Gore da li će Krivični zakonik uskoro u tom smislu biti izmjenjen.

HRA je pomenute izmjene predložila ministru pravde i potpredsjedniku Vlade Dušku Markoviću prvi put u junu 2013. godine, a zatim ministru pravde Zoranu Pažinu u avgustu 2016. godine. Juče smo to učinili ponovo, pismom na mail Momira Jaukovića, savjetnika u Ministarstvu, u skladu s programom javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika koja traje do 20. februara 2017. godine.

Podsjećamo da je u Crnoj Gori već obezbijeđeno da ne zastarjevaju krivična djela s obilježjima korupcije[1], izmjenama KZCG 2014. godine što je dalo važan doprinos borbi protiv korupcije. Danas je očigledno da krivična djela ubistva i torture predstavljaju jednaku ili i veću društvenu opasnost te da treba zakonom spriječiti njihovo zastarijevanje.

Pismo koje je HRA uputila Ministarstvu pravde s ovim i drugim komentarima Nacrta zakona o izmjenama i dopunama KZ možete vidjeti ovdje.

[1] U pitanju su krivična djela čl. 264 do 276b KZCG i to: Utaja poreza i doprinosa, Krijumčarenje, Nedozvoljeno bavljenje privrednom, bankarskom, berzanskom i djelatnošću osiguranja, Izdavanje hartija od vrijednosti bez pokrića, Pranje novca, Povreda ravnopravnosti u vršenju privredne djelatnosti, Zloupotreba monopolističkog položaja, Neovlašćena upotreba tuđe firme, Zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, Prouzrokovanje stečaja, Prouzrokovanje lažnog stečaja, Oštećenje povjerioca, Zloupotreba ovlašćenja u privredi, Primanje mita u privrednom poslovanju i Davanje mita u privrednom poslovanju.