16/5/2016 SASTANAK S OMBUDSMANOM

5/5/2016 ISTRAŽIVANJE ”STAVOVI GRAĐANA O PRAVOSUDNOM SISTEMU U CRNOJ GORI”
05/05/2016
17/5/2016 PRAVOSNAŽNA PRESUDA: TV PINK M POVRIJEDIO ČAST I UGLED DIREKTORICE HRA
17/05/2016

16/5/2016 SASTANAK S OMBUDSMANOM

Sastanak sa OmbudsmanomZaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković i njegovi zamjenici za oblast NPM i zaštite od diskriminacije, Zdenka Perović i Siniša Bjeković, održali su danas sastanak sa izvršnom direktorkom Akcije za ljudska prava (HRA) Teom Gorjanc Prelević i Mirjanom Radović, programskom direktorkom u toj organizaciji.

Razgovarano je na više tema u kojima se preklapaju interesovanja i djelovanja institucije Zaštitnika i HRA, s fokusom na prava lica lišenih slobode, položaj novinara i zaštitu od diskriminacije, a takođe su razmijenjena  mišljenja o postupanju u konkretim slučajevima. Na sastanku je razgovarano i o pripremama izvještaja HRA o poštovanju ljudskih prava zatvorenika kao i godišnjem izvještaju NPM-a, koji će biti predstavljeni u toku ovog mjeseca.

Gospođa Gorjanc Prelević je navela da poštuje pristup i rad Ombudsmana, ali da smatra da u nekim slučajevima preporuke moraju biti oštrije, u smislu da je potrebno više insistirati na kažnjivosti i traženju odgovornosti. Zaštitnik Baković je kazao da u instituciji ne nedostaje profesionalne hrabrosti u postupanju i da se ne libi da traži i krivičnu odgovornost, kada se za to steknu uslovi. On je naveo da je evidentan porast broja pritužbi koje građani dostavljaju Instituciji i da je za prva četiri mjeseca ove godine već dostignuto 80 % ukupnog broja pritužbi iz prošle godine.

Sagovornici su saglasni da je dobro što je organizovan sastanak jer kao subjekti na istom putu-unaprjeđenja i zaštite ljudskih prava i sloboda, mogu i treba da sarađuju više i konkretnije. U tom smislu potvrđeno je i učešće predstavnika Institucije na više događaja koje će uskoro organizovati HRA.