8/3/2016 – HRA UČESTVOVALA NA PRVOM MARŠU ŽENA

7/3/2016 – POVODOM 8. MARTA DANA ŽENA: DAJTE PRAVA NE SAMO KARANFILE
07/03/2016
14/3/2016 – POČETAK PROJEKTA “VAN IZOLACIJE – OSTVARIVANJE PRAVA PACIJENATA SA MENTALNIM OBOLJENJIMA”
14/03/2016

8/3/2016 – HRA UČESTVOVALA NA PRVOM MARŠU ŽENA