28/7/2015 – U VEZI PROVJERAVANJA OSNOVA PO KOJIMA SE ŽIVI U OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU OPŠTINE NIKŠIĆ

Izvještaj o realizaciji Strategije reforme pravosuđa 2007 – 2012
27/07/2015
29/7/2015 – ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE PODRŽAVA NEPROFESIONALNO PRUŽANJE ODBRANE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI
29/07/2015

28/7/2015 – U VEZI PROVJERAVANJA OSNOVA PO KOJIMA SE ŽIVI U OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU OPŠTINE NIKŠIĆ

HRA je sa zadovoljstvom primila vijest (koju je objavio Dan) da se u Nikšiću započelo sa provjerom pravnih osnova za besplatno stanovanje u objektima koji su u opštinskom vlasništvu.

U cilju zaštite ljudskog prava na adekvatno stanovanje, HRA je krajem januara predsjedniku opštine Nikšić Veselinu Grboviću uputila inicijativu kojom smo predložili da se popišu stambeni objekti u vlasništvu Opštine, da se ispitaju pravni osnovi po kojima su useljeni i preduzmu odgovarajuće mjere u slučaju da se otkriju nepravilnosti.

Predsjedniku Grboviću smo tada i saopštili informacije, koje su se ispostavile tačnim, da postoje lica koja zloupotrebljavaju boravak u ovim objektima jer su u međuvremenu, na drugi način, riješila stambeno pitanje. S druge strane, u Nikšiću i dalje ima stambeno ugroženih građana, koji žive u nehumanim uslovima, i koje bi trebalo adekvatno zbrinuti.

Opština Nikšić je napravila važan korak na putu ka konačnom uređenju stambene politike za najugroženije u cilju pravednog raspolaganja ograničenim javnim resursima. Nadamo se da će primjer opštine Nikšić i Glavnog grada (rezultati provjere su objavljeni sredinom aprila) slijediti i sve druge lokalne samouprave koje u svom vlasništvu imaju objekte namijenjene za besplatno stanovanje građana.

Tim Akcije za ljudska prava