1/3/2015 – PITANJA ZA VDT: DA LI JE PODNIJET VANREDNI PRAVNI LIJEK PROTIV OSLOBAĐAJUĆE PRESUDE ZA ”DEPORTACIJE”, POSTOJI LI STRATEGIJA PROTIV NEKAŽNJIVOSTI ZA RATNE ZLOČINE U CRNOJ GORI?

27/2/2015 – RAZOČARAVAJUĆI ZAKONI O SUDOVIMA, SUDSKOM SAVJETU I PRAVIMA I DUŽNOSTIMA SUDIJA I DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU
27/02/2015
2/3/2015 – POVODOM ODLUKE USTAVNOG SUDA DA ODREDBA ODLUKE O OBLICIMA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE GLAVNOG GRADA NIJE U SAGLASNOSTI SA USTAVOM JER DISKRIMINIŠE STRANCE I STRANKINJE
02/03/2015

1/3/2015 – PITANJA ZA VDT: DA LI JE PODNIJET VANREDNI PRAVNI LIJEK PROTIV OSLOBAĐAJUĆE PRESUDE ZA ”DEPORTACIJE”, POSTOJI LI STRATEGIJA PROTIV NEKAŽNJIVOSTI ZA RATNE ZLOČINE U CRNOJ GORI?

NVO Akcija za ljudska prava (HRA) je pitala protekle nedjelje Vrhovnog državnog tužioca gospodina Ivicu Stankovića da li je državno tužilaštvo podnijelo najavljivani zahtjev za zaštitu zakonitosti Vrhovnom sudu protiv pravosnažne presude u predmetu ”Deportacije izbjeglica”. Podsjetili smo da smo nekadašnjem vršiocu dužnosti VDT g. Veselinu Vukčeviću prije 15 mjeseci (20.11.2013) uputili detaljno obrazloženu incijativu za zaštitu zakonitosti u tom predmetu. Nakon toga smo više puta slali upite o tome da li je ova inicijativa razmotrena i molbu da javnost bude obaviještena kada takav zahtjev bude podnijet.

pismu smo podsjetili na nalaze nekoliko međunarodnih stručnih tijela o neadekvatnoj primjeni međunarodnog prava u procesuiranju predmeta ratnih zločina, posebno u slučaju ”Deportacija” i ”Bukovice”, u kojima je to neposredno dovelo do oslobađajućih presuda (Komitet za zaštitu od mučenja, Radna grupa UN za prinudne nestanke, ekspert Evropske komisije Mauricio Salustro, Amnesty International).

HRA je u pismu zatražila od g. Stankovića da obavijesti javnost i o strategiji Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore da se izbori sa nekažnjivošću i u tom, kao i svim drugim poznatim slučajevima ratnih zločina – Bukovica, Kaluđerski laz, Štrpci, opsada šireg područja Dubrovnika, u kojima su žrtve nesporne, ali iz različitih razloga nije utvrđena odgovornost svih onih koji su za te žrtve odgovorni. Pri tom smo imali u vidu da ovakvu strategiju imaju državna tužilaštva država u okruženju.

Tim Akcije za ljudska prava