5/11/2014 – Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava danas govori pred Podkomitetom za ljudska prava Evropskog parlamenta

1/11/2014 POGLEDAJTE KOLIKO NETAČNO OBAVJEŠTAVA INFORMER
01/11/2014
2. Da li je u redu da neke dnevne novine objavljuju fotografije žena u toplesu sa lascivnim komentarima, a nikad fotografije muškaraca? Mislite li da se ovakvim fotografijama doprinosi stvaranju slike žene kao seksualnog objekta?
08/11/2014

5/11/2014 – Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava danas govori pred Podkomitetom za ljudska prava Evropskog parlamenta

Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava, Tea Gorjanc Prelević, će danas govoriti pred Podkomitetom za ljudska prava Evropskog parlamenta u Briselu, na sesiji o ljudskim pravima na Zapadnom Balkanu i aspektima ljudskih prava u Izvještajima o napretku, koja će trajati od 15:00 do 16:30 h.

Izlaganje je dostupno ovdje.

Dnevni red sesije je dostupan na: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/droi/dv/61_progrwbalkan_/61_progrwbalkan_en.pdf

Tim Akcije za ljudska prava