26/06/2014

26/06/2014 NA MEĐUNARODNI DAN PODRŠKE ŽRTVAMA TORTURE SUD ZA SLUČAJ MUČENJA IZRIČE KAZNE NA GRANICI ZAKONSKOG MINIMUMA

Akcija za ljudska prava (HRA) ocjenjuje da se današnjom presudom Osnovnog suda u Podgorici kojom su za mučenje pokojnog Aleksandra Pejanovića izrečene kazne policajcima od po […]
23/06/2014

23/06/2014 REAGOVANJE POVODOM SAOPŠTENJA MINISTARSTVA DA U CRNOJ GORI NEMA SLUČAJEVA DJEČIJEG RADA

Akcija za ljudska prava je uputila pismo Ministru rada i socijalnog staranja, gospodinu Predragu Boškoviću, povodom saopštenja koje je ovo ministarstvo objavilo 12. juna 2014. povodom […]
21/06/2014

20/06/2014 POVODOM PISANJA I DISTRIBUCIJE LISTA INFORMER

  Sadržaj tekstova koje je Informer protekle nedjelje plasirao u očiglednoj namjeri da diskredituje istaknutu aktivistkinju nevladinog sektora u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u […]
12/06/2014

12/06/2014 IZMJENE ZAKONA O ZAŠTITNIKU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA NE UNAPRJEĐUJU POLOŽAJ ZAŠTITNIKA

Akcija za ljudska prava (HRA) smatra da izmjene i dopune Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore koje se nalaze na dnevnom redu Parlamenta […]
09/06/2014

09/06/2014 POVODOM PRAVOSNAŽNE PRESUDE U SPORU HRA PROTIV AD POBJEDA ZA OBJAVLJIVANJE ODGOVORA

Akcija za ljudska prava (HRA) izražava zadovoljstvo što je Apelacioni sud potvrdio raniju presudu Osnovnog suda u Podgorici kojom je Crnoj Gori, kao osnivaču AD Pobjeda, […]