10/09/2013 Reagovanje Akcije za ljudska prava na izjave predsjednika Upravnog odbora Instituta za javnu politiku
10/09/2013
19/09/2013 Saopštenje o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu
19/09/2013

O Koaliciji

Na inicijativu i u koordinaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) formirana je Koalicija nevladinih organizacija za praćenje toka pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja 23. Pravosuđe i temeljna prava. Dugoročni cilj djelovanja Koalicije je doprinos u izgradnji institucija koje će kvalitetnije štititi interese građana/ki što će doprinijeti ostvarivanju osjetnog poboljšanja života građana i građanki Crne Gore. Koalicija je formirana kao ključni rezultat projekta “Suradnjom do razvoja” koji je CRNVO realizovao u partnerstvu sa Centrom za mirovne studije iz Zagreba. Članice Koalicije su, u okviru ovog projekta, prošle višemjesečni proces obuka na teme sadržaja pregovaračkog poglavlja 23, metodologije monitoringa i izvještavanja i kreiranja komunikacione strategije od strane hrvatske ad hoc Koalicije NVO za praćenje pregovora u području poglavlja 23 (sada Platforma 112), prve ove vrste u regionu. Takode, imale su priliku razgovarati sa najznačajnijim akterima iz civilnog i javnog sektora u Republici Hrvatskoj, kao i predstavnicima Delegacije Evropske unije u Republici Hrvatskoj.

Koaliciju čine organizacije sa višegodišnjim iskustvom u oblasti reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije, zaštite i promocije ljudskih prava i razvoja civilnog društva i to: