02/09/2011 Nevladine organizacije ne učestvuju na konferenciji “Ka Evropi – ka jednakosti”

02/08/2011 Inicijativa za ocjenu zakonitosti i ustavnosti Odluke Skupštine Glavnog grada o obezbijeđenju određenih socijalnih prava
03/08/2011
13/09/2011 Predstavljanje izvještaja “Ljudska prava u Crnoj Gori 2010-2011”
13/09/2011

02/09/2011 Nevladine organizacije ne učestvuju na konferenciji “Ka Evropi – ka jednakosti”

Vlada Crne Gore (Vlada) od 2. do 5. septembra ove godine organizuje međunarodnu konferenciju i trening pod nazivom “Ka Evropi – Ka jednakosti“. Dolje potpisane organizacije neće uzeti učešća na ovoj konferenciji. Na taj način dodatno protestvujemo zbog dosadašnjeg odnosa Vlade prema domaćem civilnom društvu i izostanka konkretnih rezultata u pogledu poboljšanja položaja LGBT populacije.

Proteklih godina civilni sektor i nezavisni mediji bili su izuzetno posvećeni LGBT pravima. Odluka Vlade da zanemari civilni sektor kada se kreiraju politike ili aktivnosti kojima se želi unaprijediti položaj LGBT osoba dodatno zabrinjava. Posebno imamo u vidu da Vlada još uvijek nije prihvatila inicirani Akcioni plan za borbu protiv homofobije (AP) Koalicije „Zajedno za LGBT prava“, u čijem pisanju su učestvovali i predstavnici njenih ministarstava. AP, predložen još u aprilu ove godine, u potpunosti je usaglašen sa Preporukom CM/Rec (2010)5 Komiteta Ministara Savjeta Evrope državama članicama o mjerama u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orjentacije i rodnog identiteta. Umjesto da pokrene rad na sprovođenju svih ili bar nekih od predloženih mjera, Vlada saziva trodnevnu konferenciju da bi se ponovo razmatrale teme koje bi trebalo da se uveliko sprovode.

Podsjećamo da su NVO u ovoj godini već organizovale nekoliko međunarodnih i nacionalnih skupova na kojima je pažljivo i argumentovano razmatran i ocjenjivan položaj LGBT osoba. Sa njih su upućene precizne i konstruktivne preporuke koje Vlada do sada nije ozbiljnije uzela u obzir.

Mjera otpora Vlade da pruži jednake šanse za jednu diskriminisanu manjinu u našem društvu ogleda se i u činjenici da uvažavanje mnogih od ovih preporuka nije zahtijevalo dodatne resurse već isključivo manifestovanje političke volje koja je izostala.

U ovoj godini nije moguće registrovati činjenice koje bi ukazale na vidljive rezultate države u oblasti uspostavljanja održive antidiskriminacione politike i popravljanja prakse ljudskih prava LGBT osoba. S druge strane, brojni su primjeri u kojima je Vlada propustila da podrži argumentovane potrebe i zahtjeve. Podsjećamo da do ovog momenta Vlada nije usvojila ni jednu stratešku odluku sa ciljem unaprijeđenja položaja LGBT osoba, a ponuđeno joj je više okvira. Vlada je odbila da imenuje na adekvatnom političkom nivou svog predstavnika u Organizacioni odbor Povorke ponosa koji bi uzeo učešće i obratio se, nakon šetnje, učesnicima i učesnicama Povorke. Policija nije utvrdila ko je doveo u opasnost 600 učesnika koncerta organizovanog povodom obilježavanja Dana borbe protiv homofobije. Tužilaštvo do danas nije procesuiralo brojne primjere nasilja nad LGBT osobama i aktivistima. Već godinu dana nijesu pokrenuti sudski postupci zbog diskriminacije iako ih zakon tretira hitnim.

Nijedan školski udžbenik, iako su u ovoj godini rađena i nova izdanja, nije upotpunjen ni sa jednom jedinom rečenicom o LGBT pravima i postojanju LGBT osoba. Izostala je i podrška brojnim LGBT inicijativama i programima.

U radu Vlade i dalje kao ministar za ljudska i manjinska prava opstaje osoba koja je više puta izjavila da ne želi da afirmiše seksualne manjine, protivno standardima i preporukama i Savjeta Evrope i Evropske Unije.

Odluka da ne učestvujemo na ovoj konferenciji, kao i prethodno, na treninzima u organizaciji Ministarstva za ljudska prava, koji su organizovani po principu diskriminacije istaknutih stručnjaka i aktivista za LGBT prava u Crnoj Gori, nije ništa drugo do podsjećanje da Vlada treba da ispuni obaveze i obećanja prema LGBT osobama, domaćim i međunarodnim standardima i međunarodnoj zajednici i da što hitnije konkretnim činjenjem dokaže spremnost da popravi danas definitivno težak položaj LGBT osoba u Crnoj Gori.

Napominjemo da su Konferencija i trening treća faza vladine operacije za dobijanje pozitivnog mišljenja EK, nakon obrazovanja Savjeta za borbu protiv diskriminacije i imenovanja specijalnog savjetnika protiv diskriminacije. Očigledno je da se u svega mjesec dana, međunarodnoj zajednici pokušava demonstrirati postojanje političke volje, a bez stvarne brige za diskriminisane grupe i uz potpuno odsustvo komunikacije sa njima.

Naša snažna i intenzivna saradnja biće moguća pošto Vlada:

 1. Smijeni ministra ljudskih i manjinskih prava Ferhata Dinošu;
 2. Usvoji Akcioni plan borbe protiv homofobije na bazi nacrta koji je uradila Koalicija „Zajedno za LGBT prava“ i stvori potrebne uslove za njegovu implementaciju u saradnji sa NVO sektorom;
 3. Pruži političku podršku organizaciji „Povorke ponosa“ i ispuni tražene uslove za njenu organizaciju (obezbijedi učešće u povorci i obraćanje javnosti ministra, potpredsjednika Vlade ili predsjednika Vlade);
 4. Uspostavi institucionalnu saradnju sa NVO koje se bave zaštitom prava LGBT osoba u Crnoj Gori i pruži pomoć tom radu;
 5. Procesuira i sankcioniše sve primjere nasilja i mržnje nad LGBT osobama i ometanja socijalnog života LGBT zajednice.

Pod ovim uslovima javno potvrđujemo naše opredjeljenje da pružimo Vladi punu podršku i partnerstvo. Dolje potpisane NVO žele principijelnu, efikasnu i strateški orjentisanu saradnju, a odbijaju da pomažu ignorisanje činjenica, odlaganje rješenja i uljepšavanje stvarnog stanja zarad dobijanja datuma pregovora.

Izjavu potpisuju:

 1. Za „LGBT Forum Progres“ – Zdravko Cimbaljević, izvršni direktor
 2. Za „Juventas“ – Ivana Vujović, predsjednica Upravnog odbora
 3. Za „Centar za građansko obrazovanje“ – Daliborka Uljarević, izvršna direktorka
 4. Za „Crnogorski ženski lobi“– Aida Petrović, koordinatorka
 5. Za “SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica” – Biljana Zeković, izvršna direktorka
 6. Za „Akcija za ljudska prava“ – mr Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorka
 7. Za Centar za antidiskriminaciju “Ekvista”– Milan Šaranović, direktor
 8. Za “Expeditio” Kotor – Biljana Gligorić, izvršna direktorka
 9. Za „Centar za razvoj nevladinih organizacija“– Ana Novaković, izvršna direktorka
 10. Za “Sigurnu žensku kuću” – Ljiljana Raičević, upravnica
 11. Za „CEMI“– mr Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora
 12. Za “SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić” – Nataša Međedović, izvršna koordinatorka
 13. Za “Institut Alternativa” – Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora
 14. Za Centar za žensko i mirovno obrazovanje “Anima” – Ljupka Kovačević, koordinatorka
 15. Za “Evropski pokret u Crnoj Gori” – mr Momčilo Radulović, generalni sekretar
 16. Za “Crnogorska Alternativna Kultura” – Maja Bakić, izvršna direktorka
 17. Za “Fondacija za stipendiranje Roma” – Biljana Alković, izvršna direktorka
 18. Za “Libertask” – Neda Sindik, izvršna direktorka
 19. Za „CAZAS“, Miso Pejkovic, izvršni direktor
 20. Za „CEDEM“, Nenad Koprivica, izvršni direktor
 21. Za “ADP-Zid”, Igor Milošević, izvršni direktor
 22. Za “Mladiinfo Montenegro” – Milica Žugić, direktorka
 23. Za „Forum MNE“ – Elvira Hadžibegović – Bubanja, direktorka
 24. Za „Prima“ – Aida Perović, izvršna direktorka
 25. Za „Eko Pokret“ – Nikola Čabarkapa,
 26. Za “Omladinski Crnogorski Forum“, Podgorica


Podrška iz regiona i Evrope:

 1. Queer Zagreb“, Gordan Bosanac – Hrvatska
 2. qSPORT“, Zeljko Blaće – Hrvatska
 3. Zagreb Pride” – Hrvatska
 4. Zelena lista lista“, (politička partija) – Hrvatska
 5. Lezbejska organizacija Rijeka „LORI“,Danijela Almesberger, Koordinatorka – Hrvatska
 6. Centar za LGBT ravnopravnost, Marko Jurčić – Hrvatska
 7. Queeria Centar“, Boban Stojanović – Srbija
 8. Žene u crnom“, Staša Zajović – Srbija
 9. Organizacija za lezbejska ljudksa prava “Labris“, Jovanka Todorovic – Srbija
 10. Lezbejska organizacija Novi Sad “NLO“, Biljana Stanković Lori – Srbija
 11. Centar za ženske studije i istraživanja”, Dragana Todorović – Srbija
 12. Lezbicna Sekcija SKUC-LL”, dr.Tatjana Greif, koordinatorka – Slovenija
 13. Asocijacija Q“, Svetlana Durković – Bosna i Hercegovina
 14. Okvir” Alma Midžić – Bosna i Hercegovina
 15. Civilna Akcija” – Bosna i Hercegovina
 16. PEL”, Asocijacija za progress, edukaciju i lobiranje  – Andrijana Steriova – Makedonija
 17. Lambda” Warszawa Association, Michal Pawlega – Poljska
 18. LGBT organizacija “LABRYS” – Liliya Ten, Kirgistan
 19. KAOS GL” – Nevin Öztop, Turska
 20. Athens Pride” – Andrea Gilbert, Portparol – Grčka
 21. Rakurs” – Vinnichenko Tatiana, Predsjednica UO – Rusija
 22. Ruska LGBT-mreža”, Valery Sozaev – Rusija
 23. Ruska LGBT Sportska Federacija” – Konstantin Yablotski, Predsjednik – Rusija
 24. LGBT organizacija “Vykhod” (Coming Out), Igor Kochetkov, Direktor – Rusija
 25. Aleanca“ – Xeni Karaj, Izvršna direktorka – Albanija
 26. Pink Embassy” – Altin Hazizaj, Direktor – Albanija
 27. For the integration of people with disabilities”, Ina Cenko – Albanija