18/12/2009 Zajednička izjava povodom javnog svjedočenja Gorana Stankovića, jednog od optuženih policajaca za zlostavljanje Aleksandra Pejanovića

7/12/09 Slučaj nezaštićenog svjedoka Slobodana Pejovića – pismo Vrhovnoj državnoj tužiteljki
07/12/2009
Pravo na suđenje u razumnom roku
24/12/2009

18/12/2009 Zajednička izjava povodom javnog svjedočenja Gorana Stankovića, jednog od optuženih policajaca za zlostavljanje Aleksandra Pejanovića


Želimo da pružimo podršku hrabrom nastupu policajca Gorana Stankovića pred nadležnim sudom i crnogorskom javnošću. Smatramo da ovo svjedočenje doprinosi rasvijetljavanju slučaja zlostavljanja Aleksandra Pejanovića i razobličavanju nezakonitosti u radu službenika policije.
Imajući u vidu svjedočenje policajca Stankovića i složenost cjelokupnog slučaja smatramo da sve relevantne institucije, prije svih Vrhovno državno tužilaštvo i Uprava policije, imaju zakonsku obavezu da pruže svu neophodnu podršku i zaštitu od svih oblika pritisaka prema policajcu Goranu Stankoviću.

Cijenimo da državno tužilaštvo treba da proširi istragu i brzo, nepristrasno i efikasno istraži navode Gorana Stankovića o učešću uniformisanih osoba koje opisuje Stanković i njima nadređenih policijskih službenika u zlostavljanju Aleksandra Pejanovića.

Svi osumnjičeni za krivično djelo zlostavljanja i mučenja, od trenutka pokretanja istrage, a pogotovo od optuženja za to krivično djelo, morali su biti suspendovani – udaljeni od obavljanja dužnosti. Komitet protiv torture u zaključcima svog izvještaja o Crnoj Gori prošle godine je naglasio da u slučaju kada postoji ozbiljna sumnja na mučenje ili zlostavljanje, okrivljeni mora, po pravilu, biti suspendovan – udaljen od vršenja službe – za vrijeme trajanja postupka, i ovaj zahtev Komiteta je u skladu sa važećim Zakonom o policiji koji kaže da je službenik policije koji se goni za krivično djelo po službenoj dužnosti nedostojan za vršenje službe.

Goran Stanković mora biti zaštićen od otkaza i drugih oblika odmazde ili ugrožavanja. Komitet protiv torture je Crnoj Gori takođe predočio međunarodni standard da lice koje odbije da izvrši naređenje koje predstavlja krivično djelo ili koje sarađuje u istrazi zlostavljanja, posebno u pogledu nadređenih državnih službenika, mora biti zaštićeno od bilo kakvog oblika odmazde. Zaštitu službenika koji prijavi sumnju na korupciju predviđa i Zakon o državnim službenicima i namještenicima.

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka, Centar za građansko obrazovanje

mr Tea Gorjanc Prelević, urednica programa, Akcija za ljudska prava

Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora, Institut „Alternativa”

mr Aleksandar Saša Zeković, istraživač kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori

 

CAT – Concluding observations on Montenegro 2008 (Komitet protiv mučenja – Zaključci i preporuke Crnoj Gori 2008.)

CAT – General Comment on art. 2 (Komitet protiv mučenja, Opšti komentar člana 2 KOnvencije)