Apel Akcije za ljudska prava za hitnim objavljivanjem zvaničnih prevoda presuda Evropskog suda za ljudska prava i promovisanjem primjene standarda iz tih presuda od strane Vrhovnog suda

Saopštenje povodom prvostepene presude Osnovnog suda u Podgorici po tužbi vlasnika Željezare protiv Nebojše Medojevića i osnivača dnevnog lista „Vijesti“
05/09/2009
Povodom presude Vrhovnog suda po reviziji Andreja Nikolaidisa i nedjeljnika Monitor
09/09/2009

Apel Akcije za ljudska prava za hitnim objavljivanjem zvaničnih prevoda presuda Evropskog suda za ljudska prava i promovisanjem primjene standarda iz tih presuda od strane Vrhovnog suda

Akcija za ljudska prava apeluje na Ministarstvo pravde i Vrhovni sud da hitno objave zvanične prevode ključnih presuda Evropskog suda za ljudska prava, pogotovo one koje se odnose na oblast slobode izražavanja i preduzmu mjere da Vrhovni sud aktivno promoviše primjenu standarda koji su njima uspostavljeni.

Podsjećamo da standardi iz Evropske konvencije o ljudskim pravima obavezuju Crnu Goru od 2004. godine, da je prilikom prijema u Savjet Evrope 2007. godine Crna Gora preuzela obavezu da „preduzme sve potrebne mjere da sudije primjenjuju praksu Evropskog suda za ljudska prava”, a da je Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa Vlade Crne Gore predviđeno da se sa objavljivanjem relevantnih presuda Evropskog suda na internet stranici Vrhovnog suda započne prije kraja 2008. godine. Kako to do danas nije učinjeno, a imajući u vidu mnogobrojne postupke koji se protiv medija i drugih vode za naknadu štete zbog klevete ili su u međuvremenu i pravosnažno okončani bez primjene evropskih standarda, neophodno je hitno preduzeti mjere da se obezbijedi njihova primjena, tako što će se:

1. hitno objaviti zvanični prevodi relevantnih presuda suda u Strazburu, koji predstavljaju izvor prava i u Crnoj Gori, i tako učiniti dostupnim i sudijama i javnosti, i

2. obezbijediti da Vrhovni sud u svojim presudama i odgovarajućim načelnim stavovima, koje takođe treba objaviti na internetu, izričito promoviše standarde koje je u svojim presudama uspostavio Evropski sud za ljudska prava u Strazburu i na taj način odgovorno zaštiti slobodu izražavanja i druga ljudska prava u Crnoj Gori u skladu s međunarodnim garancijama.

Kao polaznu osnovu za izbor presuda koje je neophodno objaviti upućujemo na publikaciju Savjeta Evrope „Sloboda izražavanja – vodič za primjenu člana 10 Evropske konvencije”, koja je istaknuta i na internetu, kao i na prevode presuda koje su u odnosu na slobodu izražavanja donijete od strane Evropskog suda za ljudska prava u predmetima protiv Srbije i istaknute na internet stranicama Zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, Vrhovnog suda Srbije i Akcije za ljudska prava.