Apel nevladinih organizacija upućen ministru zdravlja, rada i socijalnog staranja