Apel 30 NVO gradonačelniku Podgorice

Analiza reforme izbora sudija u Crnoj Gori (2007 – 2008)
24/12/2008
16/4/2009 Analiza reforme izbora sudija u Crnoj Gori (2007-2008) / Assessment of the Reform of the Appointment of Judges in Montenegro
29/12/2008

Apel 30 NVO gradonačelniku Podgorice

Poštovani gospodine Mugoša,
obraćamo Vam se povodom slučaja gospođice Marijane Mugoše, u namjeri da doprinesemo brzom i mirnom rješavanju ove sporne situacije i oslanjajući se na informacije dostupne iz medija.

Podsjećamo na postojeći pravni okvir koji slijepim licima u Crnoj Gori daje pravo da u službene prostorije dolaze sa treniranim psima – pomagačima njihovog kretanja.

Zakon o kretanju slijepog lica uz pomoć psa vodiča (čl. 3):

„Slijepo lice sa psom vodičem ima pravo na slobodan pristup na javna mjesta, kao što su: službene prostorije, zdravstvene ustanove, hoteli, restorani, banke, pošte, pozorišta, sportski objekti, tržnice, prodavnice, škole, fakulteti i sl.”

Zakon o radu (čl. 5 i 10):

„Zabranjena je neposredna i posredna diskriminacija lica koja traže zaposlenje, kao i zaposlenih, s obzirom na pol, rodjenje, jezik, rasu, vjeru, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, nacionalnost,  bračni status, porodične obaveze, seksualno opredjeljenje, političko ili drugo uvjerenje, socijalno porijeklo, imovno stanje, članstvo u političkim  i sindikalnim organizacijama, ili neko drugo lično svojstvo.” (čl. 5)

„U slučajevima diskriminacije, u smislu odredaba čl. od 5 do 8 ovog zakona, lice koje traži zaposlenje, kao i zaposleni, može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom, u skladu sa zakonom.” (čl. 10)

Zakon o kretanju slijepog lica uz pomoć psa vodiča usklađen je sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom.

Imajući u vidu da ste glasali za usvajanje Zakona o kretanju slijepog lica uz pomoć psa vodiča, da ste obezbijedili sredstva za nabavku i trening ovih pasa, kao i da ste Marijani Mugoši ranije mjesecima obezbjeđivali korišćenje njenih zakonskih prava, apelujemo na Vas da omogućite da se ona vrati na posao uz pomoć psa vodiča, i da joj se na taj način obezbijedi da uživa slobodu kretanja kao svi ljudi koji vide, a kako je predviđeno i zakonom.

Marijana ima pravo na sudsku zaštitu kako bi njeno gore citirano zakonsko pravo utvrdio i sud. Međutim, svjesni da će sudski postupak neminovno oduzeti suviše vremena, produbiti postojeću spornu situaciju i odložiti Marijanin povratak na posao, dok će se u međuvremenu nastaviti rasprave o ovom događaju i nedostatku razumijevanja potreba osoba sa invaliditetom, koje su neophodne da bi se oni doveli u ravnopravnu situaciju sa ostalim ljudima,

apelujemo na Vas

da ponovo razmotrite situaciju u svjetlu međunarodnih standarda i domaćih Ustavnih i zakonskih rješenja, hitno pronađete rješenje za povratak na posao Marijane Mugoše u pratnji njenog psa vodiča i obezbijedite djelotvornu zaštitu njenog ljudskog prava izričito predviđenog važećim zakonom.

 1. Sigurna ženska kuća
 2. Akcija za ljudska prava
 3. Evropski pokret u Crnoj Gori
 4. Mirjana Kuljak
 5. Liga zena glasača, Nikšić
 6. Međunarodni forum ”Crna Gora”
 7. Centar za razvoj nevladinih organizacija
 8. Manus Feminae
 9. Institut Alternativa
 10. Expeditio
 11. PREPOROD
 12. Forum MNE
 13. Centar za građansko obrazovanje
 14. Inicijativa mladih za ljudska prava
 15. Preporod
 16. EKO SPORT, Bar
 17. MOST
 18. ANIMA, Kotor
 19. Juventas
 20. Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore
 21. ALFA centar
 22. Nansen dijalog centar
 23. Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić
 24. NVO NADA Herceg Novi
 25. NVO AHA Herceg Novi
 26. NVO BONUM Pljevlja
 27. NVO Pivsko oko
 28. Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama, Bar
 29. Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
 30. Organizacija slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine