Reagovanje Akcije povodom napada na novinara Željka Ivanovića

Jačanje garancija nezavisnosti sudstva
01/09/2007
Novi ustav – primjedbe Akcije / New Constitution – criticism by HRA
04/09/2007

Reagovanje Akcije povodom napada na novinara Željka Ivanovića

Sinoćni napad na uglednog novinara Željka Ivanovića predstavlja još jedan čin u višegodišnjem brutalanom obračunu centara moći sa slobodom mišljenja i javne riječi u Crnoj Gori.

Napad je podstaknut dosadašnjim neotkrivanjem i nekažnjavanjem izvršilaca prethodnih napada uključujući ubistvo Duška Jovanovića i napad na Jevrema Brkovića kada je i ubijen njegov pratilac.

Pokazuje se da Crna Gora nije sposobna da zaštiti pravo na bezbjednost ličnosti, pravo na slobodno izražavanje i pravo na život, suprotno obećanjima datim međunarodnoj zajednici.

Pozivamo javnost da istraje u zahtjevu za efikasno otkrivanje i ozbiljno kažnjavanje izvršilaca ovog i svih prethodnih nedjela.

AKCIJA ZA LJUDSKA PRAVA

Dragan Prelevic, direktor

Preuzmite PDF dokument