MONITORING REFORME PRAVOSUĐA – IZVJEŠTAJI

Kome se žaliti na (ne)rad sudija, suda, državnih tužilaca, advokata, notara, javnih izvršitelja, sudskih vještaka i posrednika

2017

naslovna

 

IZVJEŠTAJ O PRIMJENI STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA 2014-2018 U PERIODU 2014-2016

(April 2017)

naslovna

 

Racionalizacija pravosudne mreže u Crnoj Gori – Efekti I faze od 2013. do 2016. godine (CeMI)

2017

naslovna

 

Odbrana po službenoj dužnosti – domino efekat zaobilaženja zakonske procedure (CeMI)

2017

naslovna

 

ODGOVORNOST ZA KRŠENJE SUDIJSKE ETIKE U CRNOJ GORI, RAD KOMISIJE ZA ETIČKI KODEKS SUDIJA (2011-2016) 

(2017)

naslovna

 

ANALIZA PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU ZA PERIOD 2011 – 2015. GODINE 

(Februar 2017)

naslovna

 

Izvještaj o realizaciji Strategije reforme pravosuđa 2007 – 2012