TUŽILAČKI SAVJET IZIGRAO ZABRANU IZBORA ČLANA SAVJETA NA RUKOVODEĆU FUNKCIJU

31/01/2023
POVUĆI IZ SKUPŠTINSKE PROCEDURE I DORADITI IZMJENE ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU
09/02/2023

TUŽILAČKI SAVJET IZIGRAO ZABRANU IZBORA ČLANA SAVJETA NA RUKOVODEĆU FUNKCIJU

Foto: Savo Prelević

Akcija za ljudska prava smatra da Tužilački savjet nije smio da razmatra višu državnu tužiteljku Tatjanu Begović za funkciju v.d. VDT-a sa liste tužilaca koji imaju najmanje 15 godina tužilačkog iskustva, jer je u vrijeme sastavljanja liste bila članica Tužilačkog savjeta. Zakon zabranjuje da se članovi Tužilačkog i Sudskog savjeta biraju za rukovodioce ili napreduju, a Upravni sud je već utvrdio da to znači da dok su članovi savjeta ne mogu ni da budu kandidovani.

HRA smatra da podnošenje ostavke neposredno prije izbora na rukovodeću funkciju formalistički izigrava zabranu, čiji je cilj upravo da spriječi da osobe koje djeluju u tužilačkoj ili sudskoj “vladi” zbog toga uživaju prednost prilikom izbora na rukovodeću funkciju, odnosno drugu funkciju koja se smatra napredovanjem. Podržavamo stav člana Tužilačkog savjeta Steva Muka, koji je prilikom glasanja o kandidaturi Begović jedini bio uzdržan, ocjenjujući da bi izbor Begović bio protivan duhu zakona.

Da bi se ubuduće izvjesno spriječilo ovakvo postupanje, predlažemo da se izmjenom zakona koji uređuju rad Sudskog i Tužilačkog savjeta propiše rok u kome se član savjeta ne može kandidovati za napredovanje ili rukovodeću poziciju od trenutka podnošenja ostavke.

Zakon o Tužilačkom savjetu propisuje da “za vrijeme trajanja mandata u Tužilačkom savjetu član Tužilačkog​​ savjeta iz reda državnih tužilaca ne može biti biran u državno tužilaštvo višeg stepena ili za rukovodioca državnog tužilaštva, a član Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika ne može biti biran za državnog tužioca ili rukovodioca državnog tužilaštva” (član 27).

Upravni sud je u presudi U.br. 4523/2021 utvrdio da čl. 17 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama (suštinski istovjetan gore citiranom članu Zakona o državnom tužilaštvu) zahtijeva da sudija podnese ostavku na funkciju člana Savjeta prije nego i konkuriše za napredovanje.

Konstatovanjem ostavke Begović, pa zaključenjem sjednice bez prethodnog okončanja tačke dnevnog reda koja se odnosila na određivanje v.d. VDT-a i istovremenim zakazivanjem nove na kojoj će razmatrati ta ista tačka, samo 20 minuta kasnije, Tužilački savjet je očigledno želio da izbjegne primjenu odredbe o zabrani napredovanja za vrijeme članstva u Savjetu.

Iako je podnijela ostavku na članstvo u savjetu prije izbora, Begović praktično nije bila članica savjeta svega pola sata, koliko je bilo potrebno da se donese odluka, a izborom za v.d. VDT postala je i predsjedavajuća tim savjetom.