Drugi bilten sa presudama Evropskog suda za ljudska prava u vezi prava na privatnost i slobode izražavanja

Trideset i jedna godina od samoubistva admirala Vladimira Barovića – Crna Gora da čuva sjećanje na njega kroz obrazovanje i memorijalne događaje u saradnji sa Hrvatskom
29/09/2022
Svjedočenja o napadu i opsadi Dubrovnika 1991-1992
29/09/2022

Drugi bilten sa presudama Evropskog suda za ljudska prava u vezi prava na privatnost i slobode izražavanja

Akcija za ljudska prava objavljuje drugi bilten (od ukupno tri u ovom ciklusu) koji se odnosi na presude i odluke donijete od jula 2019. do decembra 2020. godine, u vezi s pravom na privatnost i slobodu izražavanja, kojima su uspostavljeni novi standardi, ili su razvijeni već postojeći.

Pročitajte, pored ostalog, o postizanju ravnoteže između slobode izražavanja i prava na pravično suđenje, kao i prava optuženog da govori slobodno, bez straha da će biti tužen za klevetu; o povredi prava na privatnost zbog nepodizanja optužnice za homofobičan govor mržnje; o osudi za homofobičan govor mržnje, koji se sastojao od vrijeđanja, ismijavanja ili klevetanja određene grupe ljudi, i pitanju da li je takva osuda prekršila slobodu izražavanja podnosioca predstavke.

Izdvojene presude se bave i pitanjima vezanim za privatnost, klevetanje kompanija davanjem ocjene proizvoda, optužbama za korupciju, objavom fotografija koje su tajno snimljene, klevetom lica koja su preživjela Holokaust, kao i odgovornošću administratora internet stranica za komentare koje na njima ostavljaju čitaoci.

Autor Biltena je Peter Noorlander, stručnjak za medijsko pravo iz Londona.