OBAVJEŠTENJE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA: Skraćen rok za podnošenje predstavki

HRA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA SJEĆANJA NA ŽRTVE HOLOKAUSTA – CRNOJ GORI HITNO TREBA STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV GOVORA MRŽNJE
27/01/2022
APEL ZA UKLANJANJE PREOSTALIH GRAFITA SA GOVOROM MRŽNJE I PRAVNI REŽIM ZA NJIHOVO UKLANJANJE
13/02/2022

OBAVJEŠTENJE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA: Skraćen rok za podnošenje predstavki

Predstavke koje su se Evropskom sudu za ljudska prava ranije podnosile u roku od šest mjeseci, građani/ke Crne Gore i drugih članica Savjeta Evrope će od danas, 1. februara 2022. godine, moći da podnesu u roku od četiri mjeseca računajući od dana poslednje odluke kojom su iscrpili sve pravne ljekove za zaštitu prava na nacionalnom nivou. Ovaj novi rok nije retroaktivan, što znači da se primjenjuje samo na one predstavke koje se odnose na konačne domaće odluke donijete 1. februara ili kasnije.

Protokol br. 15 (čl. 4) kojim je izvršena ova izmjena člana 35 stav 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama stupio je na snagu 1. avgusta prošle godine. Ipak, s primjenom izvršene izmjene nije se počelo odmah, već je svim potencijalnim podnosiocima predstavki ostavljeno dovoljno vremena, tačnije šest mjeseci od stupanja na snagu ovog protokola (čl. 8 st. 3), da se upoznaju sa novim rokom.

Izmjenu je usvojilo 47 država članica Savjeta Evrope.