Evropski sud za ljudska prava produžio trajanje vanrednih mjera zbog pandemije virusa Covid 19

Odluka Suda u Strazburu: Crkva Svetog Đorđa protiv Crne Gore
13/04/2020
POVODOM SVJETSKOG DANA SLOBODE MEDIJA 2020. GODINE
03/05/2020

Evropski sud za ljudska prava produžio trajanje vanrednih mjera zbog pandemije virusa Covid 19

Obavještenjima od 9. i 15. aprila 2020, Evropski sud za ljudska prava je istakao da produžava trajanje vanrednih mjera koje je usvojio 16. marta zbog globalne zdravstvene krize:

– rok od šest mjeseci za podnošenje zahtjeva, u skladu s članom 35 Evropske konvencije o ljudskim pravima, produžen na mjesec dana počev od 16. marta 2020, produžava se za dodatni dvomjesečni period od 16. aprila zaključno sa 15. junom 2020;

– rokovi određeni u postupcima koji su u toku, a koji su već produženi za mjesec dana 16. marta 2020, dodatno su produženi za još dva mjeseca počev od 16. aprila; izuzetak je rok od tri mjeseca za podnošenje zahtjeva stranaka za upućivanje predmeta Velikom vijeću na osnovu člana 43 Konvencije.

Sud je nastavio ključne aktivnosti, kao što je registracija pristiglih predstavki i njihovo razvrstavanje. Odluke sudije pojedinca i dalje se donose, ali o njima neće biti obaviješteni podnosioci predstavki sve do isteka vanrednih mjera. Veliko vijeće, vijeća i komiteti nastavljaju da ispituju predmete u pismenom postupku u najvećoj mogućoj mjeri.

Predstavke neće biti formalno komunicirane tuženim državama za vrijeme vanrednih mjera, osim u važnim i hitnim slučajevima.

Odluke i presude potpisivaće samo Sekretarijat Suda i dostavljaće ih strankama elektronskim putem, odnosno vladama putem sigurnih lokacija i podnosiocima predstavki putem eComms platforme. Ako podnosioci predstavke nisu koristili platformu eComms, presuda ili odluka neće biti dostavljena ni jednoj strani za vrijeme vanrednih mjera, osim u hitnim slučajevima. Presude i odluke, koje se dostave elektronskim putem, i dalje će se objavljivati u bazi podataka HUDOC na dan dostavljanja.

Postupak ispitivanja zahtjeva za donošenje privremenih mjera u skladu sa Pravilom 39 Poslovnika Suda ostaje na snazi.

Originalna saopštenja dostupna su na linku: