DRŽAVNO TUŽILAŠTVO NE SMIJE PROTIV SUDSKOG SAVJETA – JEDINI JE MOGUĆI ZAKLJUČAK NEOBRAZLOŽENIH ODLUKA SDT I VDT O ODBACIVANJU KRIVIČNE PRIJAVE NEVLADINIH ORGANIZACIJA

HRA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA: ZABRINJAVAJUĆI NEDOSTACI DJELOTVORNE ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA U CRNOJ GORI
09/12/2019
VLADA TREBA DA ZATRAŽI MIŠLJENJE MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA O KAŽNJAVANJU ZA NEODAVANJE POČASTI HIMNI
15/12/2019

DRŽAVNO TUŽILAŠTVO NE SMIJE PROTIV SUDSKOG SAVJETA – JEDINI JE MOGUĆI ZAKLJUČAK NEOBRAZLOŽENIH ODLUKA SDT I VDT O ODBACIVANJU KRIVIČNE PRIJAVE NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Source: RTCG portal

Nevladine organizacije Akcija za ljudska prava (HRA), Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) i Institut alternativa (IA) podnijele su 13.9.2019. godine Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) krivičnu prijavu protiv prof. dr Mladena Vukčevića, predsjednika Sudskog savjeta, i članova Sudskog savjeta, Zorana Pažina, Vesne Medenice, Rade Kovačević, Ane Perović Vojinović, Verice Sekulić, Dragana Babovića, Dobrice Šljivančanina, Lora Markića i Vesne Simović Zvicer.

Krivičnom prijavom je bilo detaljno obrazloženo postojanje sumnje da su svi članovi i članice Sudskog savjeta prilikom intervjuisanja kandidata i kandidatkinja za sudije (po javnom oglasu br. 01-2491/19-30 od 7.5.2019), izvršili krivična djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 KZCG, nesavjestan rad u službi iz čl. 417 KZCG, protivzakoniti uticaj iz čl. 422 KZCG, falsifikovanje isprave iz čl. 412 KZCG i povreda ravnopravnosti iz čl. 159 KZCG. Podsjećamo, svi članovi i članice Sudskog savjeta su poklanjali ocjene za intervju izabranim kandidatima za sudije ispitujući ih tako što su, umjesto dvadesetak pitanja koja su mogla da daju materijal za ocjenjivanje četiri zakonska kriterijuma ocjenama od 0 do 20, postavljali i samo jedno pitanje, npr, „Da li ste se ostvarili kao majka?“, odnosno tako što su ocijenili i „intervjue“ 7 učesnika na konkursu kojima nijesu postavili ni jedno pitanje. Pritom su dva člana Savjeta, predsjednica Vrhovnog suda i predsjednik Sudskog savjeta, učestvovali u kompletnom procesu izbora s njima povezanih lica (kumče, savjetnica, dijete bliskog saradnika), i to predsjednica Vrhovnog suda i u svojstvu predsjednice komisije za pisano testiranje.

Dana 28.10.2019. godine, Specijalni tužilac Veljko Rutović, dostavio je neobrazloženi akt, Kt. S.br.138/19, od 15.10.2019. godine, kojim nas je obavijestio da je odbacio našu krivičnu prijavu podnijetu protiv predsjednika i članova/ica Sudskog savjeta, jer „ne postoji osnovana sumnja da su prijavljeni izvršili krivična djela koja su im stavljena na teret, niti bilo koje drugo krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti“. Tužilac Rutović nije naveo nikakve razloge za takvu odluku.

Žalili smo se Vrhovnom državnom tužiocu i, u skladu sa čl. 271a Zakonika o krivičnom postupku, predložili da Vrhovno državno tužilaštvo ukine taj akt, jer je državni tužilac u obavezi da donese obrazloženo rješenje o odbacivanju krivične prijave u skladu sa čl. 271 ZKP pošto prethodno pažljivo izvrši uvid u sve dostavljene dokaze i predloge i preduzme dodatne radnje za utvrđivanje činjenica.

U ime Vrhovnog državnog tužilaštva, po pritužbi je postupala Đurđina Nina Ivanović, državni tužilac, koja nas je sada obavijestila da je „nakon razmatranja predmetnih spisa, ocijenila da je odluka specijalnog tužioca pravilna i zakonita“. Ona takođe nije dala nikakve razloge za takvu njenu odluku.

Ističemo da niko iz državnog tužilaštva nije zvao na razgovor predstavnicu HRA, koja je svjedočila spornim intervjuima Sudskog savjeta i o tome sačinila zapisnik dostavljen tužilaštvu, niti su na razgovor pozvani učesnici spornih intervjua koje smo kontaktirali da bismo to provjerili.

Iz svega navedenog zaključujemo da državno tužilaštvo nije spremno da preduzima ni radnje provjere, a kamoli procesuiranja krivične prijave protiv ministra pravde, predsjednice Vrhovnog suda, sudija i drugih pravnika/ica u članstvu Sudskog savjeta. To neće mnogo iznenaditi građanstvo Crne Gore, koje sve više gubi povjerenje u državno tužilaštvo, ali bi moralo da dodatno zabrine Evropsku komisiju, koja Crnu Goru i dalje ozbiljno tretira kao kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica NVO Akcija za ljudska prava

Veselin Radulović, pravni zastupnik NVO Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS

Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora NVO Institut alternativa