HRA sastanak sa izvjestiocima Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope

VLADA DA ANGAŽUJE STRANE EKSPERTE DA UTVRDE PROPUSTE U ISTRAGAMA
11/09/2019
KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV SUDSKOG SAVJETA
13/09/2019

HRA sastanak sa izvjestiocima Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope

Izvjestioci Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (PSSE/PACE) Ionut Stroe i Anne Mulder razgovarali su juče o nezavisnosti sudstva sa Teom Gorjanc Prelević iz HRA. Ona je istakla nedostatak nezavisnosti i nepristrasnosti Sudskog savjeta, nezakonitosti prilikom izbora sudija i predsjednika sudova i neustavan izbor predsjednice Vrhovnog suda, i predložila da PACE vrati Crnu Goru u proceduru monitoringa (koji je obustavljen 2015) da bi se državi pomoglo da obezbijedi nezavisnost sudstva. Advokat Dalibor Tomović, saradnik HRA i član Komisije za praćenje istraga napada na novinare, danas je sa izvjestiocima PACE razgovarao o nedjelotvornim istragama napada na novinare u Crnoj Gori i istakao potrebu da i strani eksperti analiziraju propuste u tim istragama.