Inicijativa NVO u postupku utvrđivanja predloga Ombudsmana

Portal Vijesti: Pravnim stavom protiv kontrole parlamenta
25/07/2019
HRA o odbijanju Skupštine da usvoji zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola
31/07/2019

Inicijativa NVO u postupku utvrđivanja predloga Ombudsmana

Danas je 21 NVO uputila inicijativu predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću da Skupštini Crne Gore predloži profesora dr Nebojšu Vučinića kao kandidata za novog Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, imajući u vidu da je dosadašnjem Zaštitniku, Šućku Bakoviću, funkcija prestala još prije mjesec dana.

U inicijativi se navodi da bi predlaganje profesora Vučinića za Zaštitnika ljudskih prava i sloboda omogućilo Crnoj Gori da dobije Ombudsmana međunarodnog renomea, koji ispunjava sve uslove i ima sve osobine da bude Zaštitnik ljudskih prava i sloboda svih građanki i građana Crne Gore, kao i svih drugih koji se nađu u nadležnosti njenih državnih organa.

Pored njegove bogate biografije, u kojoj se posebno ističe deset godina na funkciji sudije Evropskog suda za ljudska prava, posebno vrijedni pomena su odgovorni javni nastupi profesora Vučinića, u kojima je ukazivao na potrebu usklađivanja prava i prakse u Crnoj Gori sa međunarodnim standardima ljudskih prava. Pored nesporne stručnosti, njegova spremnost da javno iznese mišljenje i kritiku rada državnih organa je karakteristika koja ga posebno preporučuje za funkciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Potpisnici/e inicijative su: 1. Akcija za ljudska prava (HRA), Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica; 2. Adamas, Katarina Bošković, izvršna direktorica; 3. ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje, Ljupka Kovačević, koordinatorka; 4. Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), Milena Bešić, direktorica; 5. Centar za istraživačko novinarstvo, Milka Tadić Mijović, predsjednica; 6. Centar za ženska prava, Maja Raičević, izvršna direktorica; 7. Crnogorska omladinska inicijativa, Ćazim Lisičić, izvršni direktor; 8. Crnogorski komitet pravnika za zaštitu ljudskih prava, advokat Velija Murić, izvršni direktor; 9. Evropska asocijacija za pravo i finansije (EALF), advokatica Maja Živković, pravna zastupnica; 10. Institut alternativa, Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora; 11. Institut za socijalnu i obrazovnu politiku, Mitar Radonjić, izvršni direktor; 12. Media centar, Goran Đurović, direktor; 13. Mladi Romi, Samir Jaha, izvršni direktor; 14. Otvoreni centar “Bona Fide” Pljevlja, Sabina Talović, izvršna direktorica; 15. Prima, Aida Perović, izvršna direktorica; 16. Sigurna ženska kuća, Ljiljana Raičević, predsjednica; 17. Sindikat medija, Marijana Camović, predsjednica; 18. Savez za djecu i mlade – Kuća, Pavić Radović, izvršni direktor; 19. Savjet za implementaciju omladinske politike, Milica Đukanović, izvršna direktorica; 20. Udruženje roditelji, Kristina Mihailović, izvršna direktorica; 21.Udruženje za zaštitu i promociju prava građanina “Pravozastupnik”, Budislav Minić, izvršni pravozastupnik.