11/5/2018 HRA OSUĐUJE NAPAD NA LAZARA ILIĆA

9/5/2018 ZAŠTO JE PUCANO NA NOVINARKU OLIVERU LAKIĆ?
09/05/2018
22/5/2018 Evropski sud za ljudska prava i zločin Deportacije izbjeglica u Crnoj Gori
22/05/2018

11/5/2018 HRA OSUĐUJE NAPAD NA LAZARA ILIĆA

Akcija za ljudska prava snažno osuđuje napad na Lazara Ilića motivisan mržnjom prema drugačijem i apeluje na hitno pronalaženje, procesuiranje i strogo kažnjavanje počinilaca primjenom člana 42a Krivičnog zakonika ”Posebna okolnost za odmjeravanje kazne za krivično djelo učinjeno iz mržnje”. Crna Gora mora da pokaže da joj čovječnost ne leži samo na papiru, već da su njene institucije sposobne da je efikasno štite u praksi.

U kasnim večernjim časovima 8. maja u centru Podgorice, u Bokeškoj ulici, dva nepoznata muškarca su napala modnog kreatora Lazara Ilića, prema svjedočenju prisutnih, samo zbog toga što izgledom odudara od načina na koji je većina muškaraca stilizovana u Crnoj Gori. Ovaj napad se dogodio nekoliko časova posle napada na novinarku Oliveru Lakić.

Policija je ”Vijestima” saopštila da radi na rasvjetljavanju napada i to je objavljeno 9. maja. Do danas nije saopšteno da su počinioci identifikovani.

U Crnoj Gori nažalost nisu rijetki napadi motivisani mržnjom zbog diskriminacije po osnovu rase, pola, pretpostavljene seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, od kojih su mnogi ostali nekažnjeni.

Dvije javnosti dobro poznate osobe su napustile državu zbog nekažnjenih napada i prijetnji, Zdravko Cimbaljević, prvi javno deklarisani homoseksualac i Rizo Alković, Rom i Musliman, koji je zbog toga zlostavljan zajedno s porodicom. Cimbaljević je zbog nesposobnosti crnogorskih institucija da ga zaštite ostvario pravo na azil u Kanadi, a Evropski sud za ljudska prava je presudio u korist Alkovića u sporu protiv Crne Gore zato što država nije sprovela djelotvornu istragu serije prijetnji i napada na njega.

Prilikom napada na Lazara Ilića, posebno zabrinjava i podatak njegovih drugarica da niko od prisutnih muškaraca nije prišao da mu pomogne.

U februaru ove godine, prilikom napada nasilnika V. B. na dječaka Roma u Podgorici, napadnuta je i Podgoričanka M. L. koja je štitila dječaka.