15/6/2017 APEL DA SE POVUČE IZ PROCEDURE PREDLOG ZAKONA KOJIM SE REGULIŠE POLOŽAJ MAJKI KORISNICA PRAVA NA NAKNADU

15/6/2017 NAJAVA: PREDSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA “ODUZIMANJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI U CRNOJ GORI”
15/06/2017
16/6/2017 PREDSTAVLJEN IZVJEŠTAJ O LIŠENJU POSLOVNE SPOSOBNOSTI U CRNOJ GORI
16/06/2017

15/6/2017 APEL DA SE POVUČE IZ PROCEDURE PREDLOG ZAKONA KOJIM SE REGULIŠE POLOŽAJ MAJKI KORISNICA PRAVA NA NAKNADU

Akcija za ljudska prava je danas u pismu premijeru Dušku Markoviću i ministru rada i socijalnog staranja Kemalu Purišiću apelovala da povuku iz procedure Predlog zakona kojim se reguliše položaj majki korisnica prava na naknadu, zbog toga što nije obezbijeđeno da se sve korisnice ne nađu u nepovoljnijem položaju od onoga u kome su bile prije prihvatanja prava na naknadu, kako je naložio Ustavni sud.

Rješenja iz Predloga su sporna u odnosu na grupu žena koje su prekinule radni odnos radi ostvarivanja prava na naknadu, tj. koje su dovedene u zabludu da će, ako daju otkaz, doživotno ostvarivati pravo na naknadu po osnovu rođenja troje i više djece.

Paušalno ograničenje iznosa na fiksne iznose, dovešće do toga da će predviđenim iznosima biti oštećene one korisnice koje su zarađivale više od iznosa predviđenih Predlogom.

Posebno sporno je vremensko ograničenje primanja naknada za sve korisnice starosti od 45 do 55 godina života, koje ovo pravo mogu da koriste samo 5 godina, a korisnice starosti od 33 do 45 samo tri godine.

U pismu je problem detaljnije objašnjen i predloženo je rješenje.