17/2/2018 POVODOM PROTESTA MAJKI SA TROJE I VIŠE DJECE ZBOG SMANJENJA DOŽIVOTNIH NAKNADA

16/2/2017 Racionalizacija pravosudne mreže – diskusije u Bijelom Polju, Podgorici i Baru
16/02/2017
21/2/2017 POVODOM PORAVNANJA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA U SLUČAJU PETORICE RADNIKA ”RADOJE DAKIĆ” AD: VLADA DA ISPRAVI NEPRAVDU PREMA SVIM RADNICIMA KOJIMA JE DRŽAVA NA ISTI NAČIN PREKRŠILA LJUDSKA PRAVA
21/02/2017

17/2/2018 POVODOM PROTESTA MAJKI SA TROJE I VIŠE DJECE ZBOG SMANJENJA DOŽIVOTNIH NAKNADA

NVO Akcija za ljudska prava (HRA) podržava zahtjeve majki koje protestuju zbog smanjivanja iznosa doživotnih naknada, na koje su zakonito ostvarile pravo po osnovu rađanja troje ili više djece, kako je propisano Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Smanjivanje doživotnih naknada za majke protivno je pravima na mirno uživanje imovine i socijalnu zaštitu, koja su propisana Ustavom Crne Gore i međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima. Na to smo ukazali u pismu predsjedniku Vlade Dušku Markoviću, koje smo danas poslali sa predlogom da Vlada hitno inicira promjene Zakona i obezbijedi da se ponovo propiše prvobitno određen način utvrđivanja iznosa doživotnih naknada.

Naime, Zakonom o socijalnoj zaštiti iz 2015. godine, koji se primjenjivao od 1.1.2016, svakoj ženi ”koja rodi troje ili više djece” garantovano je pravo na doživotnu mjesečnu naknadu u visini 70%, odnosno 40% prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u godini koja prethodi godini ostvarivanja tog prava. Na osnovu toga su naknade u 2016. godini iznosile 336 eura i 192 eura.

Da se nastavilo sa primjenom navedenih članova Zakona, mjesečni iznosi naknada za majke u 2017. godini trebalo je da blago porastu na 349,3 eura, odnosno 199,6 eura, u skladu s rastom prosječne neto zarade u 2016. godini. Međutim, umjesto toga, izmjenom Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti u decembru 2016. godine, naknade su propisane na fiksne iznose od 264 eura, odnosno 144 eura, čime su faktički umanjene za 24,42% odnosno 27,85%.

Iako prema praksi Evropskog suda za ljudska prava, država ima pravo da smanjuje iznose socijalnog davanja ili penzije u javnom interesu, ako za tim postoji opravdana društvena potreba, država to ipak ne smije da čini na uštrb pravične ravnoteže interesa, tj. ako bi osobe pojedinačno time bile neproporcionalno pogođene.

HRA smatra da je u ovom slučaju ključni problem to što je novim Zakonom iznevjereno opravdano očekivanje majki da će doživotno primati naknade u iznosu vezanom za 70% odnosno 40% prosječne neto zarade u državi, zbog čega je 8700 njih donijelo odluku da se bespovratno odrekne plata i penzija, dok je ostalih 13000 prethodno bilo na evidenciji nezaposlenih.

Takođe, Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima zabranjuje mjere kojima se umanjuju stečena prava iz socijalne zaštite, među koje spada i pravo na doživotne naknade majkama troje i više djece, osim u izuzetnim situacijama uz poštovanje strogo propisane procedure i uslova, što sve prilikom promjene zakona u decembru 2016. nije ispunjeno.