Kada se bilo čija ljudska prava prekrše, to ugrožava prava svakog od nas, pa ću ustati protiv toga.