15/11/2016 PORTAL DAN: CRNA GORA KAO GAMBIJA

10/11/2016 BORBA ZA ASISTENTE U NASTAVI: 15 NVO PONOVO PISALO VLADI
10/11/2016
16/11/2016 NAJAVA JAVNIH PREDAVANJA: PREDAVANJE LIDIJE VASILJEVIĆ NA TEMU “STIGMATIZACIJA OSOBA SA MENTALNIM OBOLJENJIMA” U PETAK U 17H U BOLNICI U KOTORU
16/11/2016

15/11/2016 PORTAL DAN: CRNA GORA KAO GAMBIJA

Tea Gorjanc-Prelević o gašenju Vajbera i pozivu na informativni razgovor Patricie Pobrić: ”Crna Gora mora još dosta da uradi da bi usvo­ji­la evrop­sku kul­tu­ru ljud­skih pra­va, i u to­me mo­ra­ju da pred­nja­če nje­ni dr­žav­ni slu­žbe­ni­ci ko­ji se če­sto po­na­ša­ju su­prot­no to­me.”

Pročitajte detaljnije u tekstu “Dana”.

slika