08/06/2015

37. Poštovani, da li je u skladu sa etikom, navesti ime roditelja (punoljetnih) osoba koje ratuju na stranim ratištima? Konkretnije, medij je izvijestio o imenima osoba i njihovom učešću na ratištu, a onda rekao i da su to sinovi K.C. (puno ime) koji je bivši odbornik u jednom lokalnom parlamentu. Moje pitanje je, da li medij, izvještavajući o osobama koje učestvuju na stranim ratištima (što je od marta i krivično djelo), može da se bavi članovimima njihovih porodica koji žive u Crnoj Gori? I to samo toliko koliko pomenu da su oni roditelji i gdje žive, ne dovodeći ih u bilo kakvu vezu sa tim što njihova djeca rade? Drugim riječima, da li javnost treba da zna ko je roditelj teroriste, plaćenog ratnika i sl. iako se roditelj ne može dovesti u vezu sa tim što njegovo dijete radi? Hvala unaprijed na odgovoru.

Kodeks načelno preporučuje novinarima da ne objavljuju imena osoba koje su srodnici ili prijatelji onih koje se sumnjiči ili optužuje za neko nezakonito postupanje. U smjernici […]
07/06/2015

7/6/2015 – HRA I JUVENTAS PODNIJELI PREDLOGE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA O IZVRŠENJU KAZNI ZATVORA, NOVČANE KAZNE I MJERA BEZBJEDNOSTI

Akcija za ljudska prava (HRA) i Juventas su dostavili Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu predloge 20 amandmana na Predlog zakona o izvršenju kazni zatvora, […]
04/06/2015

4/6/2015 – HRA PROTIV GOVORA KOJI PODSTIČE NASILJE PREMA MEDIJIMA

Akcija za ljudska prava (HRA) je sa zabrinutošću primila izjavu g-dina Kemala Canovića (delegata SDP-a na juče održanom kongresu) da list Dan smatra crnogorskim Šarli Ebdoom […]
04/06/2015

4/6/2015 – KOMENTAR O PREDLOGU IZMJENA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU – IZ UGLA ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA

Predlog zakona je unaprijeđen utoliko što se odustalo od predloga iz Nacrta da državni tužilac, bez odluke suda, može da naredi bankama da dostave podatke o […]
02/06/2015

2/6/2015 – O ODLUCI DRŽAVNOG TUŽIOCA DA OBUSTAVI ISTRAGU U SLUČAJU LOMLJENJA STAKALA NA VOZILU NOVINARKE ZORICE BULATOVIĆ

Akcija za ljudska prava (HRA) sa žaljenjem prihvata odluku Osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu da obustavi dalju istragu incidenta lomljenja stakala na vozilu novinarke Dnevnih novina […]