29/12/2014 – O SOCIJALNOM STANOVANJU U PODGORICI UBUDUĆE

Srećna Nova godina !
27/12/2014
30/12/2014 – HRA PAKETIĆIMA OBRADOVALA NAJMLAĐE U NIKŠIĆKOM ZVJERINJAKU; ZA NJIHOV SMJEŠTAJ NEDOSTAJE JOŠ 6.000 EURA
30/12/2014

29/12/2014 – O SOCIJALNOM STANOVANJU U PODGORICI UBUDUĆE

Akcija za ljudska prava (HRA) je učestvovala na javnoj raspravi o Nacrtu Programa socijalnog stanovanja Glavnog grada Podgorice za 2015.

Kako se čulo na javnoj raspravi, Glavni grad nema preciznu evidenciju o broju stanova (uglavnom baraka) koje su date na korišćenje korisnicima MOP-a.

Imajući u vidu to priznanje, i nedavno otkrivene zloupotrebe prava na MOP (materijalno obezbjeđenje porodice), kao i naša saznanja da postoje socijalni stanari koji imaju riješeno stambeno pitanje na drugi način, ali i dalje stanuju u objektima koji bi trebalo da koriste oni koji su stvarno stambeno ugroženi, apelovali smo da se hitno formira komisija da izvrši reviziju i utvrdi da li i dalje stanari – korisnici MOP-a ispunjavaju uslove za korišćenje tih objekata u Podgorici.

Tako bi se uredio redosled koraka prema kojem bi Glavni grad najprije ustanovio kojim objektima raspolaže, ko u njima stanuje i po kom osnovu, a onda po Programu pravično preraspodijelili postojeći objekti onima koji stvarno nemaju nikakav krov nad glavom.

Što se tiče Programa, predložili smo da se konkretizuju ciljne grupe, koje su predviđene Programom socijalnog stanovanja, da bi se postigla veća transparentnost prilikom njegove primjene i spriječile zloupotrebe.

Na primjer, treba da bude jasno naznačeno da su ciljna grupa korisnici MOP-a i u kom obimu, penzioneri sa najnižim primanjima koji nemaju riješeno stambeno pitanje i sl. Iz Nacrta programa nije moguće precizno saznati koje kategorije stanovništva imaju prioritet u zbrinjavanju.

Samohrani roditelji zaslužuju da budu prepoznati kao posebno ugrožena kategorija u okviru kriterijuma za raspodjelu stambenih jedinica. Smatramo i da je neophodno odrediti rokove za sprovođenje aktivnosti predviđenih Programom, da bi se on efikasno primjenjivao.

Mirjana Radović, koordinatorka programa za ekonomska i socijalna prava