24/07/2010

Reforma odgovornosti za klevetu i uvredu

16/07/2010

16/07/2010 HRA predsjedniku Skupštine i šefovima poslaničkih klubova danas dostavila 14 amandmana na Predlog zakona o zabrani diskriminacije

Akcija za ljudska prava učestvovala je na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o zaštiti od diskriminacije i dostavila Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava brojne primjedbe na […]
16/07/2010

16/07/2010 Apel gradonačelniku glavog grada

Nevladine organizacije Akcija za ljudska prava, Anima i Inicijativa mladih za ljudska prava dostavile su danas pismo gradonačelniku glavnog grada, gospodinu Miomiru Mugoši, u kojem apeluju […]
08/07/2010

07/07/2010 Pismo podrške pomilovanju advokata Budislava Minića

NVO aktivisti (Tea Gorjanc Prelević, direktorka Akcije za ljudska prava, Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje, Stevo Muk, direktor Instituta Alternativa i Aleksandar Saša Zeković, […]