20/02/2007

Policija mora da štiti dostojanstvo ličnosti, slobode i prava

Saopštenje 27 NVO- Policija mora da štiti dostojanstvo ličnosti, slobode i prava Preuzmite (pdf) dokument – Saopštenje 27 NVO