14/09/2006

14/09/2006 Regionalni seminar za pravnike “Pravo na slobodu i bezbjednost i zabrana torture”, Budva, 14-16. septembar 2006.

– Budva, hotel Avala, 14. -16. septembar 2006. -Hapšenje, pritvor i izdržavanje kazne.Zabrana mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja. Pravo na slobodu i bezbjednost (osnovni kurs) Preuzmite […]