Van izolacije – Projekti nevladinih organizacija u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru

Van izolacije – Projekti nevladinih organizacija u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru

logos_d

Svaka četvrta osoba bar jednom u životu iskusi neku mentalnu poteškoću, poremećaj ili bolest, pokazuju podaci Svjetske zdravstvene organizacije. Mentalna bolest, poput bilo koje druge, traži brigu, tretman i podršku – od najbližih – porodice i prijatelja, do društva u cjelini. No, za razliku od drugih, mentalni poremećaji posebno otuđuju osobu, čineći je žrtvom nerazumijevanja, neobaviještenosti, straha, stigme i posljedično diskriminacije i neopravdanog uskraćivanja osnovnih ljudskih prava, što sve oporavak i normalan život čini težim i neizvjesnijim.

U Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru smješteno je u prosjeku oko 260 ljudi. Njihov plan liječenja i oporavka pored farmako terapije uključuje i radno-okupacionu terapiju, čiji je osnovni cilj razvoj vještina i podsticanje nezavisnosti u aktivnostima svakodnevnog života, te poboljšanje kvaliteta vremena koje se provodi u bolnici. Međutim, ovaj vid terapije odvijao se sporadično, u nezadovoljavajućim uslovima i uz učešće malog broja pacijenata/kinja. Krajem 2016. godine šest NVO su dobile priliku da kroz program malih grantova u projektu „Van izolacije – Ostvarivanje prava pacijenata sa mentalnim oboljenjima“ Akcije za ljudska prava (HRA), Centra za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA i Mental Disability Advocacy Centre (MDAC), uz podršku Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, unaprijede postojeće i ponude nove aktivnosti koje bi vrijeme provedeno u bolnici učinili sadržajnijim, smislenijim i zabavnijim.

Predstavljamo šest projekata koji su osvježili i obogatili radno okupacionu terapiju u kotorskoj bolnici: