(6) NVO Mentalno zdravlje, tiče se svih nas! – “Metakognitivni trening za pacijente sa psihozom”

(6) NVO Mentalno zdravlje, tiče se svih nas! – “Metakognitivni trening za pacijente sa psihozom”

Cilj projekta je bio poboljšanje socijalnih vještina i funkcionisanja pacijenata, smanjenje depresije i anksioznosti, te poboljšanje interakcije sa okolinom i opšteg funkcionisanja. Dodatni cilj bila je i obuka psihologa i psihijatara za primjenu metakognitivnog treninga. Kroz ovaj projekat realizovano je osam osnovnih modula i dva dodatna.  Moduli za pacijente bili su organizovani na sudskom odjeljenju, hroničnim odjeljenjima (muškom i ženskom), kao i na odjeljenju za liječenje bolesti zavisnosti. Prisustvovalo im je između 3 i 14 pacijenata, dok je u rad modula namijenjenih osoblju bilo uključeno petoro zaposlenih u Bolnici. U okviru ovog projekta obezbijeđen je projektor za potrebe bolnice.

U okviru projekta NVO Mentalno zdravlje, tiče se svih nas! je pripremila brošuru o metakoginitivnom treningu za pacijente SPB Dobrota, kao i članak o rezultatima sprovođenja metakognitivnog treninga u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru koji je objavljen u septembarskom izdanju časopisa “Medical”.