22/06/2006

Riversajd – HRA

NVO Akcija za ljudska prava podržava apel za pomoć Koalicije NVO Romski krug, smatrajući da su nadležne državne institucije dužne da u najkraćem mogućem roku obezbijede […]