Vodiči za primjenu članova Evropske konvencije o ljudskim pravima

Ovdje pronađite vodiče za primjenu članova Evropske konvencije o ljudskim pravima koji garantuju:_

SLOBODU IZRAŽAVANJA (Čl. 10)
// i presude Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima protiv Srbije :
Lepojić protiv Srbije, predstavka br. 13909/05, presuda od 6. 11. 2007.

Filipović protiv Srbije, predstavka br. 27935/05, presuda od 20. 11. 2007.

Bodrožić protiv Srbije, predstavka br. 32550/05, presuda od 23. 06. 2009.
Bodrožić i Vujin protiv Srbije, predstavka br. 38435/05, presuda od 23. 06. 2009.

_

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE (Čl. 6)
// prva presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju protiv Crne Gore: Bijelić protiv Crne Gore i Srbije
// Pravo na suđenje u razumnom roku – zbirka presuda Evropskog suda za ljudska prava, Tea Gorjanc-Prelević, 2009

// Povreda načela ravnopravnosti stranaka u krivičnom i građanskom postupku – Kovač protiv Hrvatske
i Perić protiv Hrvatske

_

PRAVO NA ŽIVOT / na zaštitu života i istragu uzroka smrti (Čl. 2)
// Gongadze protiv Ukrajine, 2005 (propust države da zaštiti život novinara i djelotvorno istraži njegovo ubistvo)
Gongadze protiv Ukrajine, 2005 ENG
// Šilih protiv Slovenije, 2009 (propust države da obezbjedi djelotvoran postupak utvrđivanja odgovornosti ljekara za smrt) ENG
// Tomašić Branko i drugi protiv Hrvatske, 2009. (propust države da zaštiti život žene i djeteta od nasilnika u porodici)

_

ZABRANU TORTURE (Čl. 3)
// Testa protiv Hrvatske, 2007. (neljudski i ponižavajući uslovi u zatvoru)
//
Šečić protiv Hrvatske, 2007. (nedjelotvorna istraga nasilnog napada motivisanog mržnjom na etničkoj osnovi)
//
Benzan protiv Hrvatske, 2002. (uslovi u zatvoru – odluka o poravnanju)
//
Odluka Komiteta protiv mučenja u slučaju Danilovgrad (Hajrizi Džemajl i ostali protiv Savezne Republike Jugoslavije)

_

PRAVO NA IMOVINU (Čl. 1 Protokola 1)
//
Loizidou protiv Turske, 1996. / prevod BG Centra za ljudska prava
// Ilić protiv Srbije, 2007. – neizvršenje pravosnažnog naloga za iseljenje stanara kršenje je prava na mirno uživanje imovine
// Kačapor i dr. protiv Srbije, 2008. – neizvršenje pravosnažnih sudskih presuda na naknade po osnovu rada kršenje je prava na mirno uživanje imovine iako je dužnik u međuvremenu otišao u stečaj i pomijenio status u društvo sa ograničenom odgovornošću, jer je njegov većinski vlasnik (87%) ostala država koja odgovara za potraživanja radnika

_

SLOBODU MISLI, SAVJESTI I VJEROISPOVJESTI (Čl. 9)
//
Mitropolijska crkva Besarabije i dr. protiv Moldavije, 2001. / prevod BG Centra za ljudska prava

_

PRAVO NA SLOBODU I BEZBJEDNOST LIČNOSTI / pritvor i drugi vidovi lišavanja slobode (Čl. 5)
// Lanc protiv Austrije, 2002. / prevod BG Centra za ljudska prava

_

PRAVO NA POŠTOVANJE PRIVATNOG I PORODIČNOG ŽIVOTA / zaštita podataka o ličnosti, prisluškivanje, zaštita doma i prirodne okoline doma, pretres doma, pravo na prepisku, spajanje roditelja sa djecom, starateljstvo, usvajanje bez saglasnosti roditelja, itd. ( Čl. 8 )
// Mikulić protiv Hrvatske, 2002. (odugovlačenje postupka utvrđivanja očinstva kršenje je prava na privatan život)
//
Karadžić protiv Hrvatske, 2005. (neefikasno izvršenje sudske odluke o vraćanju djeteta na osnovu Haške konvencije o otmici djece kršenje je čl. 8 )
//
Damnjanović protiv Srbije, 2008. (država nije odgovorna za neizvršenje privremene mjere za pristup djetetu – nema kršenja prava)
//
V.A.M. protiv Srbije, 2007. (neefikasno izvršenje privremene mjere za pristup djetetu kršenje je čl. 8, 6, st. 1 i čl. 13)
// Krivošej protiv Srbije, 2010. (više o presudi pročitajte na adresi /?p=341)
// Mijušković protiv Crne Gore, 2010.

_

http://www.helpcoe.org/

_