Pregled polemike izvršne direktorice HRA sa direktorom i glavnim i odgovornim urednikom dnevnog lista Pobjeda

Akcija za ljudska prava je 1.11.2015. objavila saopštenje povodom Međunarodnog dana za okončanje nekažnjivosti za zločine protiv novinara, koji se obilježava 2. novembra svake godine.

Na saopštenje je 3.11.2015. reagovao dnevni list Pobjeda, objavivši na str. 7 članak pod naslovom Mediji podijeljeni na „naše“ i „njihove“. Članak je dostupan ovdje.

Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava je istog dana uputila zahtjev za objavljivanjem odgovora dnevnom listu Pobjeda, koji je dostupan ovdje. Pobjeda je odgovor objavila 4.11.2015. na stranama 10 i 11. Članak je dostupan ovdje.

Narednog dana, 5.11.2015. direktor i glavni i odgovorni urednik Pobjede, Draško Đuranović je odgovorio člankom naslovljenim Logika granta, koji je objavljen na str. 8 (vidite ovdje).

Istog dana izvršna direktorica Akcije za ljudska prava je uputila reagovanje koje možete pročitati ovdje. Pobjeda je objavila ovo reagovanje 6.11.2015. na istoj strani i mjestu na kome je i glavni urednik objavio svoje reagovanje. Članak je dostupan ovdje.

Narednog dana, 7.11.2015. Pobjeda je na str. 8 objavila odgovor direktora i glavnog i odgovorog urednika, Draška Đuranovića, pod naslovom Samopovređivanje koji je dostupan ovdje.

Istog dana izvršna direktorica Akcije za ljudska prava je uputila reagovanje na ovaj odgovor koje je Pobjeda objavila 8.11.2015. na str. 8 (dostupno ovdje).